نّه کتاب: بندگي

نّه کتاب: بندگي

21 آبان 1391 , بازدید ها: 876

مردم، بنده زندگي اند. و اين بندگي روزگارشان را با خواري و سستي پر كرده، و [..]

نّه کتاب: خدا

نّه کتاب: خدا

14 آبان 1391 , بازدید ها: 979

در روزگاران پيشين، آن گاه که اولين لرزش صدا بر لبانم جاری شد، بر فراز کوهی مقدس [..]

نّه کتاب: شيطان 5

نّه کتاب: شيطان 5

7 آبان 1391 , بازدید ها: 920

شيطان حتي لحظه اي سخنش را قطع نكرد. پدر سمعان كه گيج شده بود و به خود مي لرزيد، [..]

نّه کتاب: شيطان 4

نّه کتاب: شيطان 4

30 مهر 1391 , بازدید ها: 1 432

در آن لحظه لاويس كه كسوف را ديده بود و علت آن را مي دانست. جلو آمد و از ‌آن [..]

نّه کتاب: شيطان 3

نّه کتاب: شيطان 3

23 مهر 1391 , بازدید ها: 1 121

سالهاست كه اين روستاها را طي مي كني و هشدار مي دهي تا در دستان من اسير نشوند. [..]

نّه کتاب: شيطان 2

نّه کتاب: شيطان 2

16 مهر 1391 , بازدید ها: 601

با شنيدن اين كلمه ترسناك، پدر سمعان فرياد عجيبي سر داد كه گوشه و كنار دره به [..]

نّه کتاب: شيطان 1

نّه کتاب: شيطان 1

9 مهر 1391 , بازدید ها: 650

مردم، به پدر سمعان، همچون راهنماي وادي روحانيت نگاه مي كردند زيرا او، سرچشمه اي [..]

نّه کتاب: ترانه اقبال

نّه کتاب: ترانه اقبال

30 شهریور 1391 , بازدید ها: 632

آدمي و من، محبوب يكديگرند او مرا می طلبد و من مشتاق اويم ولی افسوس؛ بين ما [..]

نُه کتاب: شهر مردگان

نُه کتاب: شهر مردگان

19 شهریور 1391 , بازدید ها: 1 025

ديروز، از همهمه شهر گريختم و رفتم تا در سكوت مزرعه ها قدم بزنم. به سوي تپه [..]

نُه کتاب: زندگي عشق

نُه کتاب: زندگي عشق

13 شهریور 1391 , بازدید ها: 605

بهار بیا محبوب من، بیا تا بین تپه ها قدم بزنیم که برفها آب شده ,زندگی از [..]

نُه کتاب: تندباد-فصل 4 و 5

نُه کتاب: تندباد-فصل 4 و 5

5 شهریور 1391 , بازدید ها: 1 009

ساعتي گذشته بود كه يوسف الفخري اطراف اتاق قدم مي زد. بي هدف مي ايستاد و به [..]

نُه کتاب: تندباد-فصل سوم 3

نُه کتاب: تندباد-فصل سوم 3

29 مرداد 1391 , بازدید ها: 989

سرش را به آرامي تكان داد و گفت: اين امت هم مثل بقيه. اين مردم، همه از يك عنصر [..]

نُه کتاب: تندباد-فصل سوم 2

نُه کتاب: تندباد-فصل سوم 2

15 مرداد 1391 , بازدید ها: 929

تنهايي را طلب کردم، چون روحم از معاشرت با آنهايي که معتقد بودند خورشيد و ماه و [..]

نُه کتاب: تندباد-فصل سوم 1

نُه کتاب: تندباد-فصل سوم 1

8 مرداد 1391 , بازدید ها: 715

شب، جامه سیاهش را بر دره ها گسترانده بود. طوفان آرام گرفته و باران تندی شروع [..]

نُه کتاب: تندباد-فصل دوم

نُه کتاب: تندباد-فصل دوم

2 مرداد 1391 , بازدید ها: 876

در يكي از روزهاي پاييز همچنان كه بين پستي و بلنديهاي صومعه يوسف الفخري قدم مي [..]

نُه کتاب: تندباد-فصل اول

نُه کتاب: تندباد-فصل اول

25 تیر 1391 , بازدید ها: 951

يوسف الفخري سي ساله بود كه خود را از جامعه و مسائل زندگي دور كرد و به تنهايي در [..]

نُه کتاب: ترانه باران

نُه کتاب: ترانه باران

18 تیر 1391 , بازدید ها: 591

من رسيمانهايي سيمگونم كه خدايانم از آسمانها به زمينم افكندند و طبيعتم زينت [..]

نُه کتاب: نداي شاعر 4

نُه کتاب: نداي شاعر 4

11 تیر 1391 , بازدید ها: 981

تو برادر منی... چرا با من در ستیزی ؟ چرا بر سرزمینم می تازی و می خواهی مرا مطیع [..]