نُه کتاب: نداي شاعر 3

نُه کتاب: نداي شاعر 3

4 تیر 1391 , بازدید ها: 791

تو برادر من هستی چون انسانی ِ ما هر دو پسران یک روح مقدس هستیم ِ ما برابریم و [..]

نُه کتاب: نداي شاعر 2

نُه کتاب: نداي شاعر 2

28 خرداد 1391 , بازدید ها: 596

من عشق می ورزم به خاطر زیبایی سرزمینم، و مردمش را دوست دارم به خاطر بیچارگیشان. [..]

نُه کتاب: نداي شاعر 1

نُه کتاب: نداي شاعر 1

21 خرداد 1391 , بازدید ها: 693

نیروی محبت، در اعماق قلبم کاشته می شود و من، آن را درو کرده گندمش را دسته دسته [..]

بوستان پيامبر 14

بوستان پيامبر 14

14 خرداد 1391 , بازدید ها: 1 007

از من به ياد داشته باشيد من به شما نمي آموزم كه ببخشيد بلكه مي آموزم كه بگيريد [..]

بوستان پيامبر 13

بوستان پيامبر 13

7 خرداد 1391 , بازدید ها: 452

كاش چاه خشكيده و بي آب بودم. مردم در من سنگ مي انداختند. برايم سبك تر و دوست [..]

بوستان پيامبر 12

بوستان پيامبر 12

31 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 736

و چون شب در رسيد و دامن خود بر سر هستي كشيد به سوي آرامگاه زير درخت رز كه مادرش [..]

بوستان پيامبر 11

بوستان پيامبر 11

24 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 1 147

يكي از آنها در معبد خدمت خدا مي كردند، به نياز پيش او آمد و گفت: «اي معلم به ما [..]

بوستان پيامبر 10

بوستان پيامبر 10

17 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 346 853

و يك صبح كه خورشيد بالا آمده بود مريدي از آن سه نفر كه همبازي كودكي بودند پيش [..]

بوستان پيامبر 9

بوستان پيامبر 9

10 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 1 012

و روزي فرديس در باغ قدم مي زد و پايش بر سنگي لغزيد در خشم شد؛ سنگ را برداشت و [..]

بوستان پيامبر 8

بوستان پيامبر 8

4 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 1 088

يك صبح كه آسمان هنوز روشني نگرفته بود، آن جمع در باغ مي گشتند و در مشرقي كه در [..]

بوستان پيامبر 7

بوستان پيامبر 7

27 فروردین 1391 , بازدید ها: 1 176

و آن روز كه در سايه درختان سپيدار نشسته بودند؛ يكي از آنان گفت: «اي معلم، من از [..]

بوستان پيامبر 6

بوستان پيامبر 6

21 فروردین 1391 , بازدید ها: 705

با زن و آن نه نفر به راه افتاد، تا به ميانه بازار رسيد و با مردم، با دوستان و [..]

بوستان پيامبر 5

بوستان پيامبر 5

14 فروردین 1391 , بازدید ها: 1 081

يك صبح كه در باغ قدم مي زدند زني بر آستانه در ظاهر شد همان زيبارويي كه پيامبر [..]

بوستان پيامبر 4

بوستان پيامبر 4

21 اسفند 1390 , بازدید ها: 863

يكي از آنان گفت: «از آنچه اكنون در سينه ات در تب و تاب است بگو.» در او نگريست و [..]

بوستان پيامبر 3

بوستان پيامبر 3

14 اسفند 1390 , بازدید ها: 759

مي خواست تركشان كند، و قدم در راهي كه به باغش منتهي مي شد بگذارد. باغي كه زماني [..]

بوستان پيامبر 2

بوستان پيامبر 2

7 اسفند 1390 , بازدید ها: 948

كشتي كرانه را پيمود و به جزيره رسيد، و بار ديگر ميان قوم آشنايش ايستاد و از [..]

بوستان پيامبر 1

بوستان پيامبر 1

30 بهمن 1390 , بازدید ها: 754

پيامبر، محبوب دلها؛ برگزيده اي كه دلش به انتظار ميعادش مي تپيد؛ در ماه اكتبر [..]

ماسه و کف 21

ماسه و کف 21

23 بهمن 1390 , بازدید ها: 689

دستهایی که تاجی از خاشاک می سازند، برتر از دست خموده و بی حاصل است. حتی مقدس [..]

ماسه و کف 20

ماسه و کف 20

16 بهمن 1390 , بازدید ها: 794

بزرگ مرد را دو قلب است: قلبي براي گريستن و قلبي براي انديشيدن. وقتي انسان دروغي [..]

ماسه و کف 19

ماسه و کف 19

9 بهمن 1390 , بازدید ها: 608

آيا عجيب نيست كه مخلوقاتي بدون ستون فقرات، در صدفهايي، ايمن تر از ‌آنها كه ستون [..]