ماسه و کف 18

ماسه و کف 18

2 بهمن 1390 , بازدید ها: 566

هميشه زيبايي بزرگ را در بند مي كند؛ اما زيبايي بزرگتر مرا از اسارتش مي رهاند. [..]

ماسه و کف 17

ماسه و کف 17

25 دی 1390 , بازدید ها: 697

تولد و مرگ از شريف ترين جلوه هاي شجاعت هستند. دوست من؛ زود باشد كه من و تو در [..]

ماسه و کف: 16

ماسه و کف: 16

18 دی 1390 , بازدید ها: 743

همه ما به سوي قله كوه مقدس در حركتيم، آيا اگر گذشته را نقشه خود قرار دهيم [..]

ماسه و کف 15

ماسه و کف 15

11 دی 1390 , بازدید ها: 729

چه بسا نيكوكارترين فصيلتها در اين عالم؛ حقيرترين در دنياي ديگر باشد. آنكه در [..]

ماسه و کف 14

ماسه و کف 14

4 دی 1390 , بازدید ها: 563

اگر كسي در حق تو بدي روا داشت مي تواني بدكاري او را فراموش كني اما اگر تو در حق [..]

ماسه و کف 13

ماسه و کف 13

27 آذر 1390 , بازدید ها: 591

اما هيچگاه كسي بر من حسد نبرده و كينه ام به دل نداشته است، پس من برتر از هيچ كس [..]

ماسه و کف 12

ماسه و کف 12

27 آذر 1390 , بازدید ها: 680

آن كس كه مي تواند انگشت خود را بر رمز باريك ميان خير و شر بگذارد، به راستي به [..]

ماسه و کف 11

ماسه و کف 11

13 آذر 1390 , بازدید ها: 630

اگر طبيعت به اندرز ما در قناعت پيشه كردن، گوش مي‌سپرد، هيچ جويباري به سوي دريا [..]

ماسه و کف 10

ماسه و کف 10

6 آذر 1390 , بازدید ها: 643

چه بسيارند زناني كه قلب مرد را در تسخير خود درمي آورند! اما چه اندكند آنها كه [..]

ماسه و کف 9

ماسه و کف 9

29 آبان 1390 , بازدید ها: 618

چگونه تواني زبان به ترحم گشايي حال آنكه دهان از غذا انباشته اي؟ چگونه تواني دست [..]

ماسه و کف 8

ماسه و کف 8

22 آبان 1390 , بازدید ها: 725

اگر از شعر گفتن و شور نهفته در شعرهايم نگفته ام، يكي را برگزينم، آن شور را [..]

ماسه و کف 7

ماسه و کف 7

15 آبان 1390 , بازدید ها: 517

چه شريف است قلب اندوهگيني كه اين اندوه را ترانه سرايي با قلبهاي شاد راه بر او [..]

ماسه و کف 5

ماسه و کف 5

24 مهر 1390 , بازدید ها: 400

برخي چون مركب و برخي چون كاغذيم. اگر سياهي يكي نبود، سفيدي ديگري ناتمام مي [..]

ماسه و کف 4

ماسه و کف 4

17 مهر 1390 , بازدید ها: 802

هفت بار نفسم را در خوار داشتم: اول... [..]

ماسه و کف 3

ماسه و کف 3

10 مهر 1390 , بازدید ها: 954

خاطره شكلي از ديدار است. فراموشي آزادي است... [..]

ماسه و کف 1

ماسه و کف 1

28 شهریور 1390 , بازدید ها: 791

هميشه بر اين ساحل، در حد فاصل ميان ماسه و كف قدم خواهم زد. مد جاي پايم را خواهم [..]

پيامبر و ديوانه: جهان كامل

پيامبر و ديوانه: جهان كامل

20 شهریور 1390 , بازدید ها: 974

ای خدای ارواح گمگشته، ای تویی که در میان خدایان گمگشته‌اي، صدای مرا بشنو: ای [..]