پيامبر و ديوانه: مصلوب

پيامبر و ديوانه: مصلوب

23 مرداد 1390 , بازدید ها: 1 065

من خطاب به مردمان فرياد زدم : « مي خواهم مصلوب بشوم!‌» آنها گفتند: «‌چرا خون تو [..]

پيامبر و ديوانه: شهر مبارک

پيامبر و ديوانه: شهر مبارک

26 تیر 1390 , بازدید ها: 1 079

در جوانی می‌شنیدم که در فلان شهر همه‌ مردمان مطابق دستورهای کتاب آسمانی زندگی [..]

پيامبر و ديوانه: سه مورچه

پيامبر و ديوانه: سه مورچه

13 تیر 1390 , بازدید ها: 1 187

سه مورچه روی بینی مردی که در آفتاب به خواب رفته بود به هم رسیدند. پس از آنکه هر [..]

پيامبر و ديوانه: آرزو

پيامبر و ديوانه: آرزو

22 خرداد 1390 , بازدید ها: 765

سه مرد در میخانه ای گرد آمدند. یکی بافنده بود٬دیگری نجار و سومی گورکن... [..]

پيامبر و ديوانه: جنگ

پيامبر و ديوانه: جنگ

8 خرداد 1390 , بازدید ها: 1 090

یک شب که ضیافتی در کاخ برپا بود مردی آمد و خود را در برابر امیر به خاک انداخت و [..]

پيامبر و ديوانه: مترسک

پيامبر و ديوانه: مترسک

11 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 1 152

يک بار به مترسکي گفتم: «لابد از ايستادن در اين دشت خلوت خسته شدهاي.» ... [..]

پيامبر و ديوانه: دوست من

پيامبر و ديوانه: دوست من

3 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 1 538

اي دوست من، من آن نیستم که می نمایم، نمود پیراهنی است که به تن دارم، پیراهنی [..]

پيامبر و ديوانه: خدا

پيامبر و ديوانه: خدا

28 فروردین 1390 , بازدید ها: 1 169

در روزهاي کهن، هنگامي که نخستين لرزش سخن به لبهايم آمد، از کوه مقدس بالا رفتم و [..]