پيامبر و ديوانه: بدرود

پيامبر و ديوانه: بدرود

14 فروردین 1390 , بازدید ها: 2 406

اکنون شب فرا رسیده بود. و میترای پیش گو گفت مبارک باد این روز و این جا و روحِ [..]

پيامبر و ديوانه: از مرگ

پيامبر و ديوانه: از مرگ

23 اسفند 1389 , بازدید ها: 834

آنگاه المیترا به سخن در آمد و گفت حال می​خواهیم از مرگ بپرسیم. و او گفت: شما [..]

پيامبر و ديوانه: از ديانت

پيامبر و ديوانه: از ديانت

15 اسفند 1389 , بازدید ها: 786

آنگاه روحانی پیری گفت با ما از دیانت بگو. و او گفت: آیا من امروز از چیزِ دیگری [..]

پيامبر و ديوانه: از لذت

پيامبر و ديوانه: از لذت

1 اسفند 1389 , بازدید ها: 738

آنگاه زاویه​نشینی که سالی یک بار به شهر می​آمد، پیش آمد و گفت با ما از لذت سخن [..]

پيامبر و ديوانه: از آموزش

پيامبر و ديوانه: از آموزش

12 دی 1389 , بازدید ها: 1 827

بخش «از آموزش» از کتاب «پیامبر و دیوانه» اثر جبران خلیل جبران را با هم مرور [..]

پيامبر و ديوانه: از پوشاك

پيامبر و ديوانه: از پوشاك

16 آبان 1389 , بازدید ها: 1 046

آنگاه بافنده‌اي گفت با ما از پوشاك سخن بگو. و او پاسخ داد: پوشاك شما بيشتر [..]

پيامبر و ديوانه: از كار

پيامبر و ديوانه: از كار

25 مهر 1389 , بازدید ها: 3 664

آنگاه برزيگري گفت: با ما از كار سخن بگو. و او در پاسخ گفت: شما كار مي‌كنيد تا [..]

پيامبر و ديوانه: دَهش

پيامبر و ديوانه: دَهش

11 مهر 1389 , بازدید ها: 1 320

آن‌گاه مرد توان‌گري گفت با ما از دَهش سخن بگو. و او پاسخ داد: هنگامي كه از مال [..]