پيامبر و ديوانه: المصطفي

پيامبر و ديوانه: المصطفي

14 شهریور 1389 , بازدید ها: 815

المصطفي، آن برگزيده‌ي دردانه، كه سپيده‌دم روزگار خود بود، دوازده سال در شهر [..]