كشكول شيخ بهايی 18

31 اردیبهشت 1391   saharparsa   گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی   0 نظر   421 بازدید   |

از حكمتهای آشكار، و بصيرت خود را در آنچه در بدنش نهاده شده است، از حكمتهای آشكار، و بصيرت خود را در آنچه پوشيده است، از انواع نعمتها و داده هايی كه شمارش و جمع آورِی آنها ممكن نيست، عقلش لاجرم حكم می كند به اينكه آن كسی كه اين نعمتهای بزرگ و منتهای بی منتها را به او داده است، سزاوار شكر است و شايسته است كه به او كفر ورزيده نشود و حكم يقينی می كند بر اينكه هر كس از ادای شكر اين الطاف بزرگ اعراض كند و از ستايش او در شب و روز، و پنهانی و آشكارا سر باز زند، مستحق مذمت و عذاب است، بلكه سزاوار دردناك ترين و بزرگ ترين سرزنش است.


***نزديكترين و دورترين حالت عبد به خدا

ابن عباس (ع) گفت: نزديكترين حالت عبد به خدا زمانی است كه از او چيزی خواهد و دورترين حالت عبد از خدا زمانی است كه از ديگری چيزی خواهد.


***بدترين دانشمند، بهترين پادشاه
از سخنان گذشتگان: بدترين دانشمند كسی است كه همنشين پادشاهان باشد. و بهترين پادشاه كسی است كه با دانشمندان همنشينی كند.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.