كشكول شيخ بهايی 30

29 مرداد 1391   saharparsa   گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی   0 نظر   769 بازدید   |

از راهبی پرسيدند: عيد شما چه وقت است؟ گفت: روزی كه در آن گناه نكنيم، عيد، از آن كسی كه جامه نو بپوشيد نيست، بلكه از آن كسی است كه از عذاب آخرت ايمن باشد. عيد، از آن كسی نيست كه جامه ظريف بپوشد، بلكه از آن كسی است كه ره شناس باشد.


***

خدا خيرش دهد!‌ چه نيكو گفته است:
مبارک باد، عيد آن دردمند بی كس كاو را ........ كه نه كس با مباركباد گويد، نه كس او را


***نزديكی بنده به خدا و خلق
حكيمی گفته: بنده آنگاه به خدا نزديک تر است كه از او طلب كند و آنگاه به خلق نزديک تر است كه از آنان طلب نكند.


***خشم و خشنودی خدا
حكيمی گفت: خشم خدا، از آتش تندتر است و خشنوديش از بهشت بزرگ تر.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.