كشكول شيخ بهايی 34

27 شهریور 1391   saharparsa   گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی   0 نظر   1 304 بازدید   |


از او پرسيدند: پادشاهان يونان بهترند يا ايران؟ گفت: آنكه خشم و شهوت خويش را در اختيار گيرد، برتر است.
و گفت: دنيا چون به فرار كننده از خويش دست يابد، او را مجروح می سازد و اگر به طالب خويش دست يابد، او را می كشد.

و نيز گفت: حق نفس خويش را ادا كن! زيرا اگر حق نفس را ادا نكنی، حق با تو دشمنی ورزد.


***

حكيمی گفت: مردی كه به درگاه پادشاهان روی آورد،‌ آثار آن در او پديدار شود،‌ پس چگونه خواهد بود، احوال كسی كه به خدای خويش روی آورد؟

و نيز گفت: ما از مردم روزگار خويش به اصرار طلب كنيم و آنان به اكره دهند. پس نه آنان را ثوابی است و نه ما را بركتی.

و نيز گفت: شادی دنيا، در قناعت به روزی مقدر است و اندوه آن تلاش برای نامقدر است.

***

حكيمی گفت: دليل آنكه آن چه در اختيار توست، از آن ديگری است، اين است كه آنچه در درست ديگری بود، اكنون در اختيار تو در آمده است.

و نيز گفت: ايمنی توام با نيازمندی، بهتر از بی نيازی همراه با ترس است.

1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.