کشکول شیخ بهایی 5

30 بهمن 1390   saharparsa   گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی   0 نظر   815 بازدید   |


سخنان حكيمانه
زاهدی گفت: آخرت را سرمايه خويش ساز! پس آنچه از دنيا بهره تو می شود، سود توست.
از سخنان محمد بن حنيفه: آن كه كرامت خويش را دريابد، دنيا در نظر او ناچيز است.
شخصي گفته است: ای آدمی زاد! روزگار تو انــدك است، و هر روز كه بگذرد بخشی از زندگی تو رفته است.غفلت از ياد خدا
يكی از بزرگان گويد: در شگفتم از كسی كه پروردگارش را می شناسد و در يك چشم به هم زدن از ياد او غافل می شود.شگفتی از پيامدهای روزگار
بزرگمهر گفته است: داناترين مردم به روزگار كسی است كه از پيش آمدهای آن كمتر به شگفت می آيد.مريد پروری
اميرالمومنين علی(ع) فرمود: برای دلهای مومنان چيزی را زيانبـخش تر از صدای گام های مريدانی كه از پشت سر آنان می آيند، نمی بينم.

1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.