كشكول شيخ بهايی 44

كشكول شيخ بهايی 44

5 آذر 1391 , بازدید ها: 781

ساعت شبانه روز در روز قيامت در روايتی از پيامبر اكرم (ص) آمده است: روز قيامت [..]

كشكول شيخ بهايی 43

كشكول شيخ بهايی 43

28 آبان 1391 , بازدید ها: 941

انفاق دوست داشتنی ترين چيز در كتاب شرف كافی از امام صادق (ع) روايت شده است كه [..]

كشكول شيخ بهايی 42

كشكول شيخ بهايی 42

21 آبان 1391 , بازدید ها: 721

از سخنان حكيمان نيكوترين كار، آن است كه به مال خود، آبروی خويش را پاس بداری، و [..]

كشكول شيخ بهايی 41

كشكول شيخ بهايی 41

14 آبان 1391 , بازدید ها: 27 825

نحوه خلق جهان آفرينش در كتاب روضه كافی محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت: امام [..]

كشكول شيخ بهايی 40

كشكول شيخ بهايی 40

7 آبان 1391 , بازدید ها: 724

سلامتی در گمنامی يا تنهايی سكوت از سفيان ثوری روايت شده است كه گفت: از امام [..]

كشكول شيخ بهايی 39

كشكول شيخ بهايی 39

30 مهر 1391 , بازدید ها: 791

از سخنان حكيمان نيكوكارترين كار، آن است كه به مال خود، آبروی خويش را پاس بداری، [..]

كشكول شيخ بهايی 38

كشكول شيخ بهايی 38

23 مهر 1391 , بازدید ها: 568

روی كرد و روی گردانی دنيا در حديث آمده است: اگر دنيا به كسی رو كند، خوبی های [..]

كشكول شيخ بهايی 37

كشكول شيخ بهايی 37

16 مهر 1391 , بازدید ها: 870

راز پراكنده شدن آوازه حارث همدانی از امير المومنين (ع) روايت كرد كه پيامبر (ص) [..]

كشكول شيخ بهايی 36

كشكول شيخ بهايی 36

9 مهر 1391 , بازدید ها: 527

انديشه فردايی كه قيامت دارد به عمربن عبدالعزيز گفتند: آغاز توبه تو چگونه بود؟ [..]

كشكول شيخ بهايی 35

كشكول شيخ بهايی 35

2 مهر 1391 , بازدید ها: 839

سفارش حكيم به فرزندانش حكيمی به فرزندانش گفت: با هيچ كس دشمنی مورزيد! حتی اگر [..]

كشكول شيخ بهايی 34

كشكول شيخ بهايی 34

27 شهریور 1391 , بازدید ها: 1 320

از سخنان واليس حكيم دوستی مال، ميخ شر است و دوستی شر ميخ عيب ها. به روزگار [..]

كشكول شيخ بهايی 33

كشكول شيخ بهايی 33

19 شهریور 1391 , بازدید ها: 814

از سخنان امير المومنين (ع) آنكه حرص بر مال دنيا را با بخل به آْن، به هم [..]

كشكول شيخ بهايی 32

كشكول شيخ بهايی 32

12 شهریور 1391 , بازدید ها: 882

از سخنان اميرالمومنين (ع) جهل انسان به عيب هايش، بزرگ ترين گناه اوست. نياز خويش [..]

كشكول شيخ بهايی 31

كشكول شيخ بهايی 31

5 شهریور 1391 , بازدید ها: 445

توجه به معانی دعا در هنگام دعا از اميرالمومنين (ع) روايت شده است كه فرمود: رسول [..]

كشكول شيخ بهايی 30

كشكول شيخ بهايی 30

29 مرداد 1391 , بازدید ها: 799

عيد حقيقی بزرگی گفته است: عيد از آْن كسی نيست كه جامه نو بپوشد، بلكه از آن كسی [..]

كشكول شيخ بهايی 29

كشكول شيخ بهايی 29

22 مرداد 1391 , بازدید ها: 1 158

از سخنان امير سخن يكی از ياران اميرالمومنين (ع) از آن حضرت پرسيد: آيا به [..]

كشكول شيخ بهايی 28

كشكول شيخ بهايی 28

15 مرداد 1391 , بازدید ها: 1 119

دو عيب يک خانه يكی از پادشاهان بنی اسرائيل خانه ای ساخت و در وسعت آن سعی بسيار [..]

كشكول شيخ بهايی 27

كشكول شيخ بهايی 27

8 مرداد 1391 , بازدید ها: 662

تفاوت وعد و وعيد عارفی گفته است: «وعد»، حق بندگان است بر پروردگار و او به ايفای [..]

كشكول شيخ بهايی 26

كشكول شيخ بهايی 26

25 تیر 1391 , بازدید ها: 165 837

شهادت طلبكار بر نداری بدهكار گروهی وامدار خويش را به نزد حاكم بردند و هزار [..]

كشكول شيخ بهايی 25

كشكول شيخ بهايی 25

18 تیر 1391 , بازدید ها: 796

ضرب المثل های پند آموز از ضرب المثل های عرب و داستانهايی كه از زبان حيوانات [..]