كشكول شيخ بهايی 24

كشكول شيخ بهايی 24

11 تیر 1391 , بازدید ها: 791

ترك شهوات در دنيا نائل شدن به آخرت عيسی (ع) به ياران خويش می فرمود: ای بندگان [..]

كشكول شيخ بهايی 23

كشكول شيخ بهايی 23

4 تیر 1391 , بازدید ها: 633

از دعاهای يك حكيم حكيمی به دعا چنين می گفت: پروردگارا! ما را شايستگی بازگشت به [..]

كشكول شيخ بهايی 22

كشكول شيخ بهايی 22

28 خرداد 1391 , بازدید ها: 813

از سخنان افضل اوصياء علی (ع) برترين عبادت ها شكيبايی، سكوت و انتظار فرج است. و [..]

كشكول شيخ بهايی 21

كشكول شيخ بهايی 21

21 خرداد 1391 , بازدید ها: 255 394

مقامات هوشياری مولف می گويد: نخستين گام در مقامات هوشياری، بيداری از خواب غفلت [..]

كشكول شيخ بهايی 20

كشكول شيخ بهايی 20

14 خرداد 1391 , بازدید ها: 629

سخت ترين چيز مردی گفت: سخت ترين چيزها آن است كه انسان به چيزی دست يابد كه نمی [..]

كشكول شيخ بهايی 19

كشكول شيخ بهايی 19

7 خرداد 1391 , بازدید ها: 695

فصل بهار بی دانشمند نيست از سخنان رمز آميز حكيمان است كه: در فصل بهار هيچگاه بی [..]

كشكول شيخ بهايی 18

كشكول شيخ بهايی 18

31 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 461

ادله عقلی بر جوب شكر منعم فقير، محمد، مشهور به بهاء الدين عاملی كه خدا او را [..]

کشکول شیخ بهایی 17

کشکول شیخ بهایی 17

24 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 577

اقسام روزها روزها پنج قسم است: روز گمشده «مفقود»، روز كنونی «مشهود»، روز آينده [..]

کشکول شیخ بهایی 16

کشکول شیخ بهایی 16

17 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 687

سخنان حكيمانه يكی از ناموران گفته است: وای بر كسی كه آخرتش را به خاطر دنيايش [..]

کشکول شیخ بهایی 15

کشکول شیخ بهایی 15

10 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 1 174

از سخنان افلاطون روِی گشاده تو، يكی از عوارت توست، پس آن را جز به كسی كه از او [..]

کشکول شیخ بهایی 13

کشکول شیخ بهایی 13

27 فروردین 1391 , بازدید ها: 815

مكافات عمل و صورت اعمال شيخ مقتول «سهروردی» در يكی از مصنفاتش گفت: بدان! كه تو، [..]

کشکول شیخ بهایی 12

کشکول شیخ بهایی 12

20 فروردین 1391 , بازدید ها: 487

تنها لقمه حلال و توشه سفر سری سقطی گفت: از «رممله» به سوی «بيت المقدس» می رفتم. [..]

کشکول شیخ بهایی 11

کشکول شیخ بهایی 11

13 فروردین 1391 , بازدید ها: 627

پيروی از پيامبر خدا عوض فقدان پدر زنی باديه نشين، بر بالای قبر پدر خود و گفت: [..]

کشکول شیخ بهایی 10

کشکول شیخ بهایی 10

7 فروردین 1391 , بازدید ها: 965

شفا با غذای حلال پارسايی می گفت: اگر قرص نان حلالی می يافتم. آن را می سوزاندم و [..]

کشکول شیخ بهایی 9

کشکول شیخ بهایی 9

28 اسفند 1390 , بازدید ها: 1 201

عيد حقيقی بزرگی گفته است: عيد، از آن كسی نيست كه جامه نو بپوشد، بلكه از آن كسی [..]

کشکول شیخ بهایی 8

کشکول شیخ بهایی 8

21 اسفند 1390 , بازدید ها: 472

صله و عائد صله «ابن عنين» بيمار شد و اين دو بيت را به پادشاه نوشت: انظر إلي [..]

کشکول شیخ بهایی 7

کشکول شیخ بهایی 7

14 اسفند 1390 , بازدید ها: 582

خداوند بهترين نگهبان عمرو بن سعيد گفت: شبی در نوبت نگهبانی من كه با چهار هزار [..]

کشکول شیخ بهایی 6

کشکول شیخ بهایی 6

7 اسفند 1390 , بازدید ها: 801

يك غيبت و سه جنايت دانشمندی به ديدار پارسايی رفت، و از يكی از دوستانش سخنی را [..]

کشکول شیخ بهایی 5

کشکول شیخ بهایی 5

30 بهمن 1390 , بازدید ها: 857

تاخير در سلام منت است فضيل می گفت: هر گاه كسی بر من بگذرد و بر من سلام نكند، [..]

کشکول شیخ بهایی 1

کشکول شیخ بهایی 1

2 بهمن 1390 , بازدید ها: 4 429

‌كشكول به كتابي گفته مي شود كه به صورت يك جنگ آزاد، شامل اشعار و مطالب نثر مورد [..]