صفحه اصلي > کشکول شیخ بهایی > كشكول شيخ بهايی 42

كشكول شيخ بهايی 42


21 آبان 1391. نويسنده: saharparsa

آنكه به ناچيزی، به خشم آيد،‌ به ناچيزی خرسند شود.
پاسخ نادان، خاموشی است. فرومايه را فروتنی مكن! كه فرمانبری نخواهد كرد.****
سخت ترين اعمال
از سخنان اميرالمومنين (ع): سخت ترين اعمال سه چيزند: ياد خداوند در همه حال، ياری رساندن به برادران دينی با اموال، در راحتی و آسايش بودن مردم از نفس خودت.****
علف خواری و خدمت سلطان
نديم سلطانی حكيمی را در صحرا ديد كه گياه و علف می خورد، به او گفت: اگر خدمت سلطان می كردی علف و گياه نمی خوردی، حكيم گفت: اگر علف و گياه بخورم نياز به خدمت سلطان ندارم.


****
بهترين عمل نزد خدا
در كافی از امام باقر (ع) روايت شده است كه فرمود: بهترين عمل نزد خداوند عملی است كه تداوم داشته باشد اگر چه كم باشد.


بازگشت