صفحه اصلي > کشکول شیخ بهایی > کشکول شیخ بهایی 70

کشکول شیخ بهایی 70


26 خرداد 1392. نويسنده: saharparsa

علم سیمیا
سیمیا، بر جادوگری غیر حقیقی اطلاق می شود و آن را ایجاد مثالهای خیالی است که وجود ندارد.
و گاهی به یک سلسله از کارهایی اطلاق می شود، که مثالهای خیالی را در حس ایجاد می کند و تصویرهایی در جوهر هوا به وجود می آورد که به تندی پایان می یابد. زیرا جوهر هوا به سرعت تغییر می کند و پایدار نمی ماند.


شیخ ابوعلی سینا در کتاب «شفا» در فصل ششم از مقاله نهم از کتاب حیوان نوشته است: زنی که در چهار ماهگی فرزندی بزاد که دندان برآورد و بزیست.

ارسطو گفته است: مدت حمل در همه حیوانات مشخص است، مگر انسان.
جالینوس گفته است: من در مقدار زمان حمل، جستوی بسیار کرده ام و زنی را دیدم که پس از 184 روز زاییده است.***طریق کسب دانش
کسی گفت: دانش کسی را حاصل نشود، مگر آن که دکان خویش را ویران کند و دوستان را رها سازد و از وطن خویش دور شود، و آموختن را غنیمت دارد.
***
به تو حاجتی ندارم
روایت شده است که چون ابراهیم (ع) را به منجنیق نهادند تا به آتش بیاندازند، جبریئل به حضور وی آمد و گفت: آیا حاجتی داری؟ گفت: اما به تو، نه.

بازگشت