و باقي اين فصول را خلوتي بايد تا بر راي ملك گذرانيده شود، كه سرمايه ظفر و نصرت و عمده (آنچه بر آن اعتماد كنن) اقبال و سعادت حزم است، اول الحزم المشورة (آغاز استواركاري مشورت است). و بدين استشارت كه ملك فرمود و خدمتگاران را در اين مهم محرم داشت دليل حزم و ثبات و برهان خرد و وقار او هرچه ظاهر تر گشت
هركجا حزم تو فرود آيد / بركشد امن حصنهاي حصين
و پوشيده نماند كه مشاورت برانداختن (مطرح كردن و سنجيدن) رايهاست، و راي راست به تكرار نظر و تحصين (نگهداري و مصون داشتن) سر حاصل آيد. و فاش گردانيدن اسرار از جهت پادشاهان ممكن باشد، يا از مشاوران، و رسولان، يا كساني كه دنبال خيانت دارند و گرد استراق سمع برآيند و آنچه بگوش ايشان رسد در افواه دهند، يا طايفه اي كه در مخارج راي و مواقع آثار تأمل واجب بينند و آن را بر نظاير آن از ظواهر احوال باز اندازند (تطبيق و تشبيه كردن از براي مقايسه و سنجيدن) و گمانهاي خود را بران مقابله كنن. و هر سر كه از اين معاني مصون ماند روزگار را بران اطلاع صورت نبنندد و چرخ را دران مداخلت دست ندهد. و كتمان اسرار دو فايده دارد: اگر انديشه به نفاذ رسد ظفر بحاجت پيوندد، و اگر تقدير مساعدت ننمايد سلامت از عيب و منقصت.
و چاره نيست ملوك را از مستاشر معتمد و گنجور امين كه خزانه اسرار پيش وي بگشايند و گنج رازها بامانت و مناصحت وي سپارند و ازو در امضاي عزايم معونت طلبند، كه رجحان دارد باشارت او فوايد بيند، چنانكه نور چراغ به مادت روغن و، فروغ آتش بمدد هيزم. و هر كه را متانت راي و مظاهرت كفات (مردان كاردان باكفايت كه مشكلات به ياري ايشان آسان شود) جمع شد
بدين پاي ظفر گيرد بدان دست خطر بندد.
و ايزدتعالي كه پيغامبر را عليه السلام مشاورت فرمود نه براي آن بود تا راي او را كه بامداد الهام ايزدي و فيض الهي مويد بود و تواتر وحي و اختلاف روح الامين عليه السلام بدان مقرون، مددي حاصل آيد، لكن اين حكم براي بيان منافع و تقرير فوايد مشورت نازل گشت تا عالميان بدين خصلت پسنديده متحلي گردند، وله الحمد الشاكرين (او را ستايش باد ستايش سپاسگذاران).

به همت: مريم پورمحمدي
مسؤول ارشد سايت
مسؤول انجمن آموزشگاه ادبيات
اختصاصي‌هاي سايت (دانلود برنامه ها، عكسها و پوسترها، مصاحبه‌هاي مجيد اخشابي)
ايميل: zendegi_khazan@yahoo.com
شناسه ياهو: zendegi_khazan
 
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.