کليله و دمنه: ملك پيلان

کليله و دمنه: ملك پيلان

17 بهمن 1390 , بازدید ها: 744

و كار بدان جا رسيد كه قصد چشمه اي كردي كه به نام من معروف است و لشكر را بدان [..]

کليله و دمنه: ملک پادشاه

کليله و دمنه: ملک پادشاه

10 بهمن 1390 , بازدید ها: 624

«تَخَيَّرْ إِذا ما كُنْتَ فِي الأَمْرِ مُرْسِلاً / فَمَبْلَغُ اراءِ الرُِجالِ [..]