مثنوی معنوی:دانای راز

مثنوی معنوی:دانای راز

9 فروردین 1391 , بازدید ها: 881

مولوی در مثنوی می‌گوید: صاحبدلی دانایِ راز، سوار بر اسب، از راهی می‌گذشت، از [..]

مثنوی معنوی:دوستي با دشمن

مثنوی معنوی:دوستي با دشمن

3 اسفند 1390 , بازدید ها: 544

مردی دلیر و شجاع در راهی می گذشت، دید که اژدهایی خرسی را می بلعد. آن دلیرمرد هم [..]

مثنوی معنوی:توبه نصوح

مثنوی معنوی:توبه نصوح

30 آذر 1390 , بازدید ها: 1 647

حمام در زمانهاي دور و قديم، براي همه كس فراهم نبود و عدّه اندكي از جمله [..]

مثنوی معنوی:حكيم و پيرمرد

مثنوی معنوی:حكيم و پيرمرد

11 آبان 1390 , بازدید ها: 707

حكيم و پيرمرد در زمان هاي دور به پزشك، حكيم گفته مي شد. پیرمردی سالخورده نزد [..]

مثنوی معنوی:عرب و فيلسوف

مثنوی معنوی:عرب و فيلسوف

4 آبان 1390 , بازدید ها: 886

عرب و فيلسوف عرب صحرانشینی بر شتر دو لنگه، جوال بار كرده و خود بر روی آن نشسته [..]

مثنوی معنوی:هاروت و ماروت

مثنوی معنوی:هاروت و ماروت

13 مهر 1390 , بازدید ها: 2 774

هاروت و ماروت در بين داستانهاي مثنوي معنوي، به داستان هاروت و ماروت مي رسيم. [..]

مثنوی معنوی:موسي و شبان

مثنوی معنوی:موسي و شبان

23 شهریور 1390 , بازدید ها: 8 295

موسي و شبان موسي (ع) در راهي مي رفت و ناگهان با چوپاني روبرو شد كه با خداوند [..]

مثنوی معنوی:عيد فطر

مثنوی معنوی:عيد فطر

2 شهریور 1390 , بازدید ها: 953

عيد فطر در دوران عمر،ماه رمضان از راه رسيده بود و مردم، يك ماه را به روزه داري [..]