مثنوی معنوی:معلم و كودكان

مثنوی معنوی:معلم و كودكان

12 مرداد 1390 , بازدید ها: 1 369

معلم و كودكان كودكان مكتب از درس و مشق خسته شده بودند. با هم مشورت كردند كه [..]

مثنوی معنوی:عشق پوشالي

مثنوی معنوی:عشق پوشالي

18 خرداد 1390 , بازدید ها: 1 354

عشق پوشالي به جادو اعتقاد داريد؟ باور داريد كه شايد روزي اسير جادو شويد يا نه؟ [..]