حكمتهای نهج البلاغه 39

حكمتهای نهج البلاغه 39

23 آبان 1397 , بازدید ها: 1076

آگاه باشيد كه فقر نوعى بلاست، و سخت تر از تنگدستى بيمارى تن، و سخت تر از
[..]

کلام امیر: ادامه خطبه 90

کلام امیر: ادامه خطبه 90

9 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 1508

داستان زندگى آغازين آدم (ع) و اعزام پيامبران (ص) هنگامى كه خدا زمين را آماده
[..]

کلام امیر: ادامه خطبه 90

کلام امیر: ادامه خطبه 90

3 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 1141

پاک بودن فرشتگان از رذايل اخلاقى فرشتگان درباره پروردگار خويش به جهت وسوسه هاى
[..]

کلام امیر: ادامه خطبه 90

کلام امیر: ادامه خطبه 90

19 فروردین 1393 , بازدید ها: 1473

بلكه بندگانى بزرگوارند، كه در سخن گفتن از او پيشى نمى گيرند و به فرمان الهى عمل
[..]

کلام امیر: خطبه 90

کلام امیر: خطبه 90

11 فروردین 1393 , بازدید ها: 1237

صفات خدا در قرآن اى پرسش كننده، درست بنگر، آنچه را كه قرآن از صفات خدا بيان مى
[..]

کلام امیر: خطبه 89 و 90

کلام امیر: خطبه 89 و 90

19 اسفند 1392 , بازدید ها: 1365

خداشناسى سپاس خداوندى را، بى آنكه ديده شود شناخته شده، و بى آنكه انديشه اى به
[..]

کلام امیر: خطبه 87 و 88

کلام امیر: خطبه 87 و 88

6 اسفند 1392 , بازدید ها: 1439

عوامل هلاكت انسانها پس از ستايش پروردگار! خدا هرگز جباران دنيا را در هم نشكسته
[..]

کلام امیر: خطبه 86

کلام امیر: خطبه 86

28 بهمن 1392 , بازدید ها: 1364

وصف زشت ترين انسان (عالم نمايان) و ديگرى كه او را دانشمند نامند اما از دانش بى
[..]

کلام امیر: خطبه 86

کلام امیر: خطبه 86

23 بهمن 1392 , بازدید ها: 1260

وصف زشت ترين انسان (عالم نمايان) و ديگرى كه او را دانشمند نامند اما از دانش بى
[..]

کلام امیر: خطبه 86

کلام امیر: خطبه 86

8 بهمن 1392 , بازدید ها: 1221

اى بندگان خدا! همانا بهترين و محبوبترين بنده نزد خدا، بنده اى كه خدا او را در
[..]

کلام امیر: خطبه 85

کلام امیر: خطبه 85

30 دی 1392 , بازدید ها: 1477

علم الهى خدا به تمام اسرار نهان آگاه و از باطن همه باخبر است، به همه چيز احاطه
[..]

کلام امیر: خطبه 83 و 84

کلام امیر: خطبه 83 و 84

25 دی 1392 , بازدید ها: 1304

روانشناسى عمروعاص شگفتا از عمروعاص پسر نابغه! ميان مردم شام گفت كه من اهل شوخى
[..]

کلام امیر: خطبه 83

کلام امیر: خطبه 83

16 دی 1392 , بازدید ها: 1669

شگفتيهاى آفرينش انسان مگر انسان، همان نطفه و خون نيم بند نيست؟ كه خدا او را در
[..]

کلام امیر: خطبه 82

کلام امیر: خطبه 82

2 دی 1392 , بازدید ها: 1450

شناخت صفات الهى ستايش خداوندى را سزاست، كه به قدرت، والا و برتر، و با عطا و
[..]

کلام امیر: خطبه 79، 80، 81

کلام امیر: خطبه 79، 80، 81

25 آذر 1392 , بازدید ها: 1636

بيان تفاوتهاى زنان و مردان اى مردم! همانا زنان در مقايسه با مردان، در ايمان، و
[..]

کلام امیر: خطبه 76، 77، 78

کلام امیر: خطبه 76، 77، 78

18 آذر 1392 , بازدید ها: 1406

هشدار به غاصبان بنى اميه بنى اميه، از ميراث پيامبر (ص) جز اندك چيزى، به من نمى
[..]

خطبه 73، 74، 75

خطبه 73، 74، 75

11 آذر 1392 , بازدید ها: 1480

ويژگيهاى امام على (ع) از زبان خود همانا مى دانيد كه سزاوارتر از ديگران به خلافت
[..]

کلام امیر: خطبه 71 و 72

کلام امیر: خطبه 71 و 72

28 آبان 1392 , بازدید ها: 1169

بار خدايا! اى گستراننده هر گسترده، و اى نگهدارنده آسمانها، و اى آفريننده دلها
[..]