عاشقانه فروغ فرخزاد

عاشقانه فروغ فرخزاد

13 مهر 1394 , بازدید ها: 651

عاشقانه ای شب از رویای تو رنگین شده سینه از عطر تو ام سنگین شده ای به روی چشم [..]

حکایتهای بهلول

حکایتهای بهلول

5 مهر 1394 , بازدید ها: 553

آورده اند که: روزی زبیده زوجه ی هارون الرشید در راه بهلول را دید که با کودکان [..]