صحیفه سجادیه:دعای یازدهم

صحیفه سجادیه:دعای یازدهم

7 شهریور 1394 , بازدید ها: 385

اى كه يادكنندگان تو را، ياد تو ارجمند گرداند، و اى كه سپاسگزاران تو را سپاس تو [..]

صحیفه سجادیه:دعای دهم

صحیفه سجادیه:دعای دهم

31 مرداد 1394 , بازدید ها: 381

خدايا، اگر خواهى، بر ما ببخشايى به فضل خود، و اگر خواهى، ما را كيفر دهى به عدل [..]

شعر

شعر

22 مرداد 1394 , بازدید ها: 686

[..]

پائولو کوئیلو

پائولو کوئیلو

17 مرداد 1394 , بازدید ها: 660

او در سال ۱۹۴۷ در "ریودو ژانیرو"ی برزیل متولد شد. در سال ۱۹۸۸ کیمیاگر را نوشت [..]

صحیفه سجادیه:دعای نهم

صحیفه سجادیه:دعای نهم

17 مرداد 1394 , بازدید ها: 567

خدايا درود بر محمد و آل او فرست و ما را به سوى توبه هدايت كن كه محبوب تو است و [..]

دود می خیزد

دود می خیزد

14 مرداد 1394 , بازدید ها: 2 180

دود می خیزد ز خلوتگاه من، کس خبر کی یابد از ويرانه ام؟... [..]

آرزو

آرزو

7 مرداد 1394 , بازدید ها: 1 067

کاش بر ساحل رودی خاموش... عطر مرموز گیاهی بودم... چو بر آنجا گذرت می افتاد... [..]

درخت جاودانگی

درخت جاودانگی

6 مرداد 1394 , بازدید ها: 3 227

دانایی گفت: در سرزمین هندوستان درختی است که هر کس از میوه آن بخورد، عمر جاودان [..]