پندهای قندپهلو 20

پندهای قندپهلو 20

6 آذر 1395 , بازدید ها: 768

پندهای قند پهلو- شماره 20- این داستان: باور... [..]

پندهای قندپهلو 19

پندهای قندپهلو 19

22 آبان 1395 , بازدید ها: 699

پندهای قند پهلو، شماره 19- این داستان: آبدارچی بدون ایمیل... [..]

مثل مداد باش!

مثل مداد باش!

15 آبان 1395 , بازدید ها: 2 133

پسرک از پدر بزرگش پرسید: پدربزرگ درباره چه می نویسی؟ [..]

کتاب صوتی بینوایان"قسمت 21"

کتاب صوتی بینوایان"قسمت 21"

12 آبان 1395 , بازدید ها: 762

بینوایان تصویر راستین سیمای مردم فرانسه در قرن نوزدهم است. چهرهٔ چند قهرمان در [..]

پندهای قندپهلو 18

پندهای قندپهلو 18

8 آبان 1395 , بازدید ها: 551

پندهای قند پهلو، قسمت 18، این داستان: قناعت [..]

داستان کوتاه: باران

داستان کوتاه: باران

29 مهر 1395 , بازدید ها: 1 914

باران به شدت میبارید و من از پشت پنجره اتاقم محو تماشای آن بودم. نگاهم به [..]

تار عنکبوت

تار عنکبوت

27 مهر 1395 , بازدید ها: 1 188

بدکاری هنگام مرگ ملکه دربان را دید. ملکه گفت: ((کافی است که فقط یک کار خوب کرده [..]

یا زینب کبری

یا زینب کبری

26 مهر 1395 , بازدید ها: 2 196

امشب دلم به تاب و سرم گرم از تب است امشب که از نسیم حضوری لبالب است [..]

پندهای قند پهلو 17

پندهای قند پهلو 17

24 مهر 1395 , بازدید ها: 1 077

پندهای قند پهلو- شماره17- این داستان: زورآزمایی خورشید و باد... [..]

درک عظمت عشق

درک عظمت عشق

18 مهر 1395 , بازدید ها: 1 167

درجزیره ای زیبا تمام حواس آدمیان زندگی میکردند: ثروت، شادی، غم، غرور، عشق و... [..]

پندهای قندپهلو 16

پندهای قندپهلو 16

10 مهر 1395 , بازدید ها: 611

پندهای قند پهلو، قسمت 16- این داستان: اوبـونـتو [..]

عاشقانه قهوه شور

عاشقانه قهوه شور

8 مهر 1395 , بازدید ها: 727

پسر و دختری را که قرار بود تمام زندگی اش شود برای اولین بار به کافی شاپ دعوت [..]

کرم شب تاب

کرم شب تاب

7 مهر 1395 , بازدید ها: 1 615

روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت میکرد... [..]