پندهای قند پهلو 4

پندهای قند پهلو 4

18 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 950

پندهای قند پهلو4، این داستان مدیریت بحران... [..]

درخت گلابی

درخت گلابی

11 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 979

مردی چهار پسر داشت که برای پند دادن آنها به ترتیب هریک را به سراغ درخت گلابی [..]

پندهای قند پهلو3

پندهای قند پهلو3

9 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 587

پندهای قند پهلو،این داستان پریدن [..]

دو خط موازی

دو خط موازی

4 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 1 125

دو خط موازی زاییده شده اند. پسرکی در کلاس درس آنها را روی کاغذ کشید . آن وقت دو [..]

سنگتراش

سنگتراش

16 فروردین 1395 , بازدید ها: 809

روزی سنگتراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت می کرد، از نزدیکی خانه [..]