صفحه اصلي > گنجینه ادبی / کشکول شیخ بهایی > كشكول شيخ بهايی 56

كشكول شيخ بهايی 56


20 اسفند 1391. نويسنده: saharparsa

چند مساله رياضی
اگر مخرج كسرهایی را كه در آن ها حرف عين هست، (مانند: ربع، سبع، تسع، عشر) در يكديگر ضرب كنی، عدد حاصل،‌ مشترک كسرهای نه گانه است و آن،‌ عدد 2520 است.

 

گفته شده است كه مخرج كسرهای نه گانه را از امام علی (ع) پرسيدند، فرمودند: شمار روزهای سال را در شمار روزهای هفته ضرب كنيد.

حاصل ضرب هر عددی، از حاصل ضرب دو عدد قبل و بعد آن در يكديگر، يک شماره بيشتر است.***زاری جبار زمين در مقابل جبار آسمانها
ابراهيم بن عبد الله خراسانی گويد: در سالی كه رشيد به حج رفته بود، به سفر حج مشرف شدم، او را در سرزمين عرفات ديدم ديدم كه پابرهنه بر شن و ماسه ها ايستاده و دو دست خود را به طرف آسمان بلند نموده و می لرزد و با گريه می گويد: يارب! يارب! تو توئی و من منم من بازگشت كننده به گناهم، و تو بازگشت كننده به مغفرت؛ پس خدايا! مرا ببخش!‌. پدرم كه در آن سفر همراهم بود به من گفت: پسرم بنگر كه چگونه جبار زمين در محضر جبار آسمانها زاری می كند

از ناشناس:
بخت آنم كو؟ خواب آلود بر خيزی شبی *** ناله ام بشناسی و گوشی به فريادم كنی***
خرقه صوفی وسيله شكار
به يكی از صوفيان گفتند: خرقه ات نمی فروشی؟ و او در پاسخ گفت: اگر صياد، دام خويش بفروشد، به كدام وسيله شكار می تواند كند؟


بازگشت