چهار اثر: شهود يا هدايت 5

چهار اثر: شهود يا هدايت 5

13 اسفند 1390 , بازدید ها: 1 373

مثلا" به زنی گفته شده بود که در ذهن الهی، از دست دادن وجود ندارد. پس نمی تواند [..]

چهار اثر: شهود يا هدايت 4

چهار اثر: شهود يا هدايت 4

6 اسفند 1390 , بازدید ها: 1 173

علم اعداد و احکام نجوم و طالع بینی ، آدمی را همچنان در عرصه ذهنی (فانی) نگاه می [..]

چهار اثر: شهود يا هدايت 2

چهار اثر: شهود يا هدايت 2

28 بهمن 1390 , بازدید ها: 1 364

بخشیدن راه ستاندن را می گشاید. برای گشایش مالی باید بخشید. عشریه یا بخشیدن یک [..]

چهار اثر: شهود يا هدايت 1

چهار اثر: شهود يا هدايت 1

26 بهمن 1390 , بازدید ها: 1 140

در همه راههای خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. برای انسان [..]

چهار اثر: عشق 4

چهار اثر: عشق 4

21 بهمن 1390 , بازدید ها: 853

پس آدمی با بی خبری از قانون، سبب نابودی خود می شود. همه امراض و دلتنگیها زاییده [..]

چهار اثر: عشق 3

چهار اثر: عشق 3

18 بهمن 1390 , بازدید ها: 1 072

مردی پَکَر و تنگدست و ترحم انگیز نزد من آمد. همسرش به (( علم اعداد)) علاقمند [..]

چهار اثر: عشق 2

چهار اثر: عشق 2

16 بهمن 1390 , بازدید ها: 749

زن احساس کرد که اندک اندک توازن خود را باز می یابد و انزجارش را از دست می دهد. [..]

چهار اثر: عشق 1

چهار اثر: عشق 1

14 بهمن 1390 , بازدید ها: 891

هر انسانی با تشرف به آیین عشق، به این سیاره پا می نهد. (( به شما حکمی تازه می [..]

چهار اثر: شهود يا هدايت 3

چهار اثر: شهود يا هدايت 3

5 بهمن 1390 , بازدید ها: 1 007

روزی در کلاس ، دست به شفاعت گروهی زده بودم تا هر شاگردی رهنمودی ویژه خود دریافت [..]