داستان کوتاه عشق و زندگی

داستان کوتاه عشق و زندگی

4 تیر 1395 , بازدید ها: 656

شاگردی از استادش پرسید : عشق چیست ؟ استاد در جواب گفت : به گندم زار برو و پر [..]

داستان دختر مرد ماهیگیر

داستان دختر مرد ماهیگیر

23 خرداد 1395 , بازدید ها: 1 258

مرد صیادی سه دختر داشت و هر روز یکی از آنها رو با خودش به کنار رودخانه میبرد تا [..]

پندهای قند پهلو 9

پندهای قند پهلو 9

22 خرداد 1395 , بازدید ها: 460

پندهای قند پهلو، این داستان: بینش و تصمیم گیری خوب... [..]

پندهای قند پهلو8

پندهای قند پهلو8

15 خرداد 1395 , بازدید ها: 498

پندهای قند پهلو، این داستان: عصر یخبندان... [..]

پندهای قند پهلو7

پندهای قند پهلو7

8 خرداد 1395 , بازدید ها: 478

پندهای قند پهلو 7، این قسمت: در باب بزرگ اندیشی... [..]

پندهای قند پهلو 6

پندهای قند پهلو 6

1 خرداد 1395 , بازدید ها: 1 531

پندهای قند پهلو، این داستان: نجات یک زندگی... [..]

پندهای قند پهلو 4

پندهای قند پهلو 4

18 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 1 000

پندهای قند پهلو4، این داستان مدیریت بحران... [..]

درخت گلابی

درخت گلابی

11 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 1 032

مردی چهار پسر داشت که برای پند دادن آنها به ترتیب هریک را به سراغ درخت گلابی [..]

پندهای قند پهلو3

پندهای قند پهلو3

9 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 634

پندهای قند پهلو،این داستان پریدن [..]

سنگتراش

سنگتراش

16 فروردین 1395 , بازدید ها: 881

روزی سنگتراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت می کرد، از نزدیکی خانه [..]