حکایتهای بهلول

حکایتهای بهلول

5 مهر 1394 , بازدید ها: 578

آورده اند که: روزی زبیده زوجه ی هارون الرشید در راه بهلول را دید که با کودکان [..]

طنز زن وغول چراغ جادو

طنز زن وغول چراغ جادو

28 شهریور 1394 , بازدید ها: 778

زن در حال قدم زدن در جنگل بود که ناگهان پایش به چیزی برخورد کرد. [..]

داستان کوتاه: درخت گلابی

داستان کوتاه: درخت گلابی

1 مرداد 1394 , بازدید ها: 1 054

مردی چهار پسر داشت. آنها را به ترتیب به سراغ درخت گلابی ای فرستاد که در فاصله [..]

داستان مرد خوشبخت

داستان مرد خوشبخت

8 تیر 1394 , بازدید ها: 1 030

نصف قلمرو پادشاهی ام را به کسی می دهم که بتواند مرا معالجه کند... [..]

داستان کوتاه سه صافی

داستان کوتاه سه صافی

8 خرداد 1394 , بازدید ها: 852

شخصی نزد همسایه اش رفت و گفت: گوش کن! می خواهم چیزی برایت تعریف کنم. دوستی به [..]