داستان کوتاه: مادر ادیسون

داستان کوتاه: مادر ادیسون

6 خرداد 1394 , بازدید ها: 10 156

وقتی ادیسون به مدرسه میرفت، معلم کلاسشون نامه ای را به ادیسون داد و گفت... [..]

داستان کوتاه سیرت زیبا

داستان کوتاه سیرت زیبا

2 خرداد 1394 , بازدید ها: 1 760

دختردانش آموزی صورتی زشت داشت. دندانهایی نامتناسب با گونه هایش، موهای کم پشت و [..]

داستان کوتاه: زورگویی

داستان کوتاه: زورگویی

30 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 1 098

چند روز پیش، "یولیا واسیلی اونا" پرستار بچه‌هایم را به اتاقم دعوت کردم تا با او [..]

داستان کوتاه: دزد باورها

داستان کوتاه: دزد باورها

28 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 734

گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز [..]

داستان کوتاه معجون آرامش

داستان کوتاه معجون آرامش

27 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 627

روزی انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانه ای تاریک به زندانش فکند و فرمود او [..]

داستان کوتاه: رنج یا موهبت

داستان کوتاه: رنج یا موهبت

24 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 501

آهنگری با وجود رنجهای متعدد و بیماری اش عمیقا به خدا عشق می ورزید. روزری یکی از [..]

داستان کوتاه: مادر

داستان کوتاه: مادر

22 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 577

ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ [..]

خواب لطیف معلم

خواب لطیف معلم

21 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 792

آورده اند که امیر نصر سامانی رحمهَ الله علیه معلمی داشت که وی را قرآن می آموخت [..]

زودقضاوت نکنید

زودقضاوت نکنید

15 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 864

مسئولین یک مؤسسه خیریه متوجه شدند که وکیل پولداری در شهرشان زندگی می‌کند... [..]

داستان کوتاه سه صافی

داستان کوتاه سه صافی

6 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 587

شخصی نزد همسایه اش رفت و گفت: گوش کن! می خواهم چیزی برایت تعریف کنم. دوستی به [..]

داستان کوتاه: مهمان خدا

داستان کوتاه: مهمان خدا

30 فروردین 1394 , بازدید ها: 1 144

مردی با پدرش در سفر بود که پدرش از دنیا رفت. از چوپانی در آن حوالی پرسید... [..]