مجید اخشابی » گنجینه ادبی » داستان دنباله دار

سووشون (قسمت هفتم)

سووشون (قسمت هفتم)

1 دی 1398 , بازدید ها: 241

خسرو به تالار آمد. مینا دستهایش را بهم زد و گفت: «داداش خودمه. سوار اسبم می [..]

سووشون (قسمت ششم)

سووشون (قسمت ششم)

23 آذر 1398 , بازدید ها: 414

به خانه که آمدند زری روی تختخواب نشست. فقط کفشهایش را در آورد. یوسف شلوارش را [..]

سووشون (قسمت پنجم)

سووشون (قسمت پنجم)

15 آذر 1398 , بازدید ها: 479

اینهمه شر و ور بافتم که تو نرم بشوی، وقتی کاغذ پدرم آمد... متاسفم که... متاسفم [..]

سووشون (قسمت چهارم)

سووشون (قسمت چهارم)

9 آذر 1398 , بازدید ها: 282

زری عذرخواست. زینگر شانه اش را بالا انداخت و رفت سراغ خانم حکیم. زری به شوهرش [..]

سووشون (قسمت سوم)

سووشون (قسمت سوم)

24 آبان 1398 , بازدید ها: 271

زری حمید خان را تا آن وقت در اطاق عقدکنان ندیده بود اما حرف که زد دیدش، خطاب به [..]

سووشون (قسمت دوم)

سووشون (قسمت دوم)

16 آبان 1398 , بازدید ها: 210

سووشون (قسمت دوم)- سه افسر اسکاتلندی که تنبان چین دار و جوراب ساقه بلند زنانه [..]

سووشون (قسمت اول)

سووشون (قسمت اول)

10 آبان 1398 , بازدید ها: 419

سووشون (قسمت اول) - آن روز، روز عقد کنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده [..]

بامداد خمار 138

بامداد خمار 138

10 آبان 1397 , بازدید ها: 1 123

- دختر. آقا منصور با دمش گردو می شکند. وقتی به نیمتاج گفته اند دختر زاییده ای [..]

بامداد خمار 8

بامداد خمار 8

23 آبان 1390 , بازدید ها: 504

دور افتادم .داشتم می گفتم بهار بود و قرار بود فردا عصر خیاط عمه به خانه ما [..]