مقالات ادبی بانک مقالات ادبی شعر شعر انگلیسی غزل غزل انگلیسی زمستان شعر زمستان جوآن آدامز بورشل اشعار جوآن آدامز بورشل سایت رسمی مجید اخشابی Literature articles literature articles bank poem English poem sonnet English sonnet winter winter poem joan adams burchell joan adams burchell's poems majidakhshabi's official web site

Snowy Silence
I like the quiet on a winter's day
it has so much to say


سکوت برفی
 دوست دارم سکوت یک روز زمستانی
با حرفهای زیادی که گفتنی است...
 

It brings with it new ideas that
ordinarily wouldn't come my wayاین سکوت به همراه دارد اندیشه های نویی
که به ذهن نمی آیند در یک روز معمولی


Stillness - broken only by the whistle of a
far-off train or the ticking of the clock


سکوت شکسته میشود با صدای تیک تیک ساعت
یا سوت قطاری که دور میشود


Stillness is when my mind and I never
feel the need to talk


وقتی من، وقتی روان من، همکلام کسی نمیشود
این سکوت است که دوباره هویدا میشود


Eyes see more; thoughts are new
wonder plays a part


چشمها بیناتر، اندیشه ها تازه تر
نکند سکوت دخالت دارد!


For in the stillness I hear those things
that are deep within my heart

by Joan Adams Burchell


میشنوم صدای آنانی را در سکوت
که شده اند در قلبم عمیق و ژرف اندود


شاعر: جوآن آدامز بورشِل

گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی

مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریره هفته نامه همراز
Email & Yahoo ID: zsoleymani38@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.