صفحه اصلي > آیتمهای اختصاصی / رادیو مهرآوا > غزل شماره ۲۴۳ از خواجه حافظ شیرازی | رادیو مهرآوا

غزل شماره ۲۴۳ از خواجه حافظ شیرازی | رادیو مهرآوا


29 دی 1399. نويسنده: afsoonforootan

غزل شماره ۲۴۳ از خواجه حافظ شیرازی | رادیو مهرآوا
گوینده و تدوینگر: درسا خوالی
دبیربخش: سها مرادی
سردبیر: ندا کشاورز
کاری از رادیو مهرآوا
سایت: http://radiomehrava.com
شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
بازگشت