صفحه اصلي > آیتمهای اختصاصی / ترجمه شده ها > شعر دوزبانه اَلعَبّاس عَلَیهِ اَلسَّلام

شعر دوزبانه اَلعَبّاس عَلَیهِ اَلسَّلام


18 شهریور 1398. نويسنده: Negin Bagherani

حضرت عباس اباالفضل قمر بنی هاشماَلعَبّاس عَلَیهِ السَّلام

عاشقم بر تو
با قلبهایمان، یا عباس!
آکنده از احساس
آکنده از مفهوم
بیش از سایر مردمLike a moon's light beaming
You are ibn al- karaar
Inheritor of trust
Ali your father said
Loving you is a must


مثل نور ماه
تویی فرزند کرار
تویی وارث ایمان
پدرت، علی گفته است
که عشق تو باید است


You are close
You are loved in our soul
Between my eyelashesتو نزدیکی
از اعماق جان عاشق توام  
میان مژگان منی


My heart you do control
Even when hope crashes
Abbas you're the chosen
And a dove flying high
Like a flower rosen
Soaring through the blue skyدل من به دست توست
هرگاه که میلرزد
یا عباس!
تو را برمیگزیند
و مثل پرنده، گل سرخ
میرود به آبی آسمان، به اوج


You are pure
Qur'an and Ahlul bait
Behind clouds you're the sun


تو صافی و خالصی
ز اهل بیتی و کتاب
از پشت ابرها، تویی آفتاب


You cared in karbalaa
Was put up to the test
Fighter of Karbalaa
Winner you are the best

Poetry: Muhib


کربلا میدان آزمایش تو بود
مبارز کربلا!
بهترین بودی
توفیق، از آن ِ تو بود


شاعر: محب

گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریره هفته نامه همراز


Email & Yahoo ID: [email=zsoleymani38@yahoo.com" style="]zsoleymani38@yahoo.com[/email]

بازگشت