به دنبال خدا

به دنبال خدا

7 اسفند 1393 , بازدید ها: 1117

به دنبال خدا نگرد...خدا در بیابان های خالی از انسان نیست...
[..]

درسهای مهم زندگی

درسهای مهم زندگی

7 اسفند 1393 , بازدید ها: 812

تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منطق است...
[..]

یک عاشقانه ی آرام

یک عاشقانه ی آرام

6 اسفند 1393 , بازدید ها: 795

مهربان من... تمام دلخوشی ام در زندگی... آنست که میدانم هنوز با اینکه از تو دورم
[..]

سجده

سجده

5 اسفند 1393 , بازدید ها: 571

ای آفتابی ترین، با یاد تو... امواج دلم در ساحل عنایتت به آرامش میرسد...
[..]

محرم

محرم

30 بهمن 1393 , بازدید ها: 696

با مداد رنگیهایم یاد تو را روی کاغذ نقاشی میکنم...
[..]

به یاد فروغ

به یاد فروغ

22 بهمن 1393 , بازدید ها: 531

کاش بودی و می دیدی دستانت سبز شده اند و...
[..]

سلام خدا

سلام خدا

14 بهمن 1393 , بازدید ها: 742

بابت هر شبی که بی شکر سر بر بالیت گذاشتم...
[..]

گاه با او میگفتم...

گاه با او میگفتم...

8 بهمن 1393 , بازدید ها: 523

گاه با او میگفتم. او که چشمهایش به رنگ وحی بود و صدها مثنوی سخن در سکوتش پنهان
[..]

زندگی مثل پیچکه!

زندگی مثل پیچکه!

6 بهمن 1393 , بازدید ها: 603

هیچوقت شخصیت خودت رو برای کسی تشریح نکن، چون کسی که تو رو دوست داشته باشه بهش
[..]

دعایم کن...

دعایم کن...

2 بهمن 1393 , بازدید ها: 812

یه حق تمام داشته هایت و نداشته هایم دعایم کن...
[..]

تو  به توان عشق

تو به توان عشق

23 دی 1393 , بازدید ها: 641

تو  به توان عشق در ادامه ی مطلب...
[..]

خاطره ها

خاطره ها

22 دی 1393 , بازدید ها: 631

میرو م تا با خود همنشین شوم... تنهای تنها، با یک کاسه آش رشته ی داغ... پر از
[..]