میلاد رسول خوبی ها

میلاد رسول خوبی ها

18 دی 1393 , بازدید ها: 674

با تفنگش نتوانسته شکارم بکند... رفته با مطرب و اینترنت و ساز آمده است
[..]

طاقت ندارم

طاقت ندارم

17 دی 1393 , بازدید ها: 1449

چرا اینقدر نگاهت بی قراره چرا این خونه آرامش نداره...
[..]

آدم برفی

آدم برفی

15 دی 1393 , بازدید ها: 1129

چند تا دکمه ی سیاه و چند تکه کاموا، یک جفت دستکش و یک کلاه... یک هویج تازه و یک
[..]

تولدی دیگر

تولدی دیگر

8 دی 1393 , بازدید ها: 664

به بهانه ی تولد نازنین ترین فروغ دنیا... فروغ فرخزاد
[..]

ساری ایستگاه انتظار

ساری ایستگاه انتظار

25 آذر 1393 , بازدید ها: 635

در شهرمان كوچه به كوچه جمعه داريم...ما منتظر در كوچه هاي انتظاريم... از نسل پاك
[..]