رهایی

16 مرداد 1395   hossein59   ترجمه شده ها / انگلیسی / مطالب و مقالات   0 نظر   1 126 بازدید   |

 

You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may tread me in the very dirt
But still, like dust, I'll rise.
می توانی با دروغ هایی زننده و تلخ مرا شکست خورده نگاری در اوهام(تاریخ) 
مدفون در خاک 
باز غبار را دوست دارم من به پا خواهم خواست 

Does my sassiness upset you? 
Why are you beset with gloom? 
'Cause I walk like I've got oil wells
Pumping in my living room.
گستاخیم تو را آشفته
برای چه حریصانه میجنگی
تنها به خاطر گام برداشتن در مسیر باز پس گیری چاه های نفتی که در اتاق خانه ام (وطنم) به یغما برده ای 
Just like moons and like suns,
With the certainty of tides,
Just like hopes springing high,
Still I'll rise.
همانند ماه و خورشید مثل جریانی خاص مدی ممتد امیدوارخواهم ایستاد 

Did you want to see me broken? 
Bowed head and lowered eyes? 
Shoulders falling down like teardrops.
Weakened by my soulful cries.
می خواهی شکستنم را به چشم بینی سر تعظیم فرود آورده و چشم بر زمین
اشک ریزان و خموش
خسته پر از بغض و گریه 

Does my haughtiness offend you? 
Don't you take it awful hard
'Cause I laugh like I've got gold mines
Diggin' in my own back yard.
غرورم تو را می رنجاند مپندار کبری است بی منطق
شادم خوشحالم و مغرور به واسطه معدن طلای دیجین در حیاط پشتی خانه ام(وطنم)

You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I'll rise.
ممکن است با کلامت مرا بیازاری
با نگاهت حقیرم پنداری
با نفرت جانم بستانی من نسیمم بر خواهم خاست


Out of the huts of history's shame
I rise
Up from a past that's rooed in pain
I rise
رها از حقارت تاریخ ساختگی به پا خواهم خاست
فارغ از رنجی که ریشه در گذشته ام دارد به پا خواهم خاست 
I'm a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.
Leaving behind nights of terror and fear
I rise
من اقیانوسی سیاهم وسیع و طوفانی پر فراز و نشیب من جذر و مدش را به جان خواهم خرید
رهسپار شبهای ترس و کشتار به پا خواهم خاست

Into a daybreak that's wondrously clear
I rise
صبحی سپیده دمی در وضوحی روشن طلوع خواهم کرد 
Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.
I rise
I rise
I rise.
آزادی هدیه اجدادم امید و رویای یک برده به پا خواهم خاست رها و آزاد

Edith A. Phinazee More By Edith A. Phinazee
یکی از مهمترین جنایات نژاد پرستانه علیه سیاه پوستان امریکا در سال 1919 رخ داد که بیش از 43 سیاه پوست در آن هدف گلوله قرار گرفتند 16 تن به دار اویخته و 8 نفر سوزانده شدند.
البته ظلم و ستم تمامی ندارد و در حال حاضر این اربابان زور و تزویر در جهان اسلام چه فتنه ها به پا می کنند 
رهایی

1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.