انگليسي: موهای بلند

10 آبان 1391   maryam.pourmohammadi   ترجمه شده ها / انگلیسی   0 نظر   1 313 بازدید   |

مقاله دو زبانه داستان دو زبانه داستان قصه روايت حكايت داستان هاي دو زبانه داستان دوز بانه انگليسي فارسي ترجمه داستان انگليسي ترجمه داستان داستان هاي ترجمه شده انگليسي فارسي داستان هاي انگليسي و فارسي داستان هاي خواندني مقالات دو زبانه مقاله مقالات بانك مقالات دو زبانه آرشيو مقالات موضوعي مقالات انگليسي متون ترجمه شده داستان هاي ترجمه شده سايت رسمي مجيد اخشابي


Len was thirty old, and he had very long hair. He lived in a big city, but one year he did not find any work there.
He went to a lot of places, but nobody wanted him.
Then he net an old friend, and this man said to him,"People in this town don t you go to barber? He can cut a lot of it off, and then you can get some work."...Len went to a barber and said, "Please cut most of my hair off."
The barber began. He cut and cut for a long time and then he said to Len, "Were you in the army a few years ago?"
"Yes, I was, "Len answered. "Why did you ask that?"
"Because I ve found your cap, "the barber saidلن سی ساله بود. و موهای خيلی بلندی داشت. در شهر بزرگی زندگی می كرد، اما يک سال در آنجا هيچ كاری گير نياورد. پس به شهر كوچكی رفت و در آنجا جستجو برای كار را شروع كرد.
جاهای زيادی رفت. اما هيچ كس او را نخواست.
چندی بعد يكی از دوستان قديمی اش را ملاقات كرد. او به لن گفت: مردم اين شهر از موهای بلند خوششان نمی آيد. چرا سلمانی نمی روی؟ آرايشگر موهايت را كوتاه می كند و بعد تو می توانی كار پيدا كنی.
لن به سلمانی رفت و گفت: لطفا بيشتر موهايم را كوتاه كن.
آرايشگر شروع كرد. او مدت زيادی كوتاه كرد و كوتاه كرد تا اينكه به لن گفت: شما قبلا در ارتش بودی؟
لن جواب داد: بله بودم. ولی چرا اين سوال را می كنيد؟
آرايشگر گفت: چون كلاهتان را پيدا كردم.

به همت: سحر پارسا
مسئول انجمن هاي: اقتصاد و بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزشگاه زبان انگلیسی

و عضو هیئت تحریره هفته نامه داخلي همراز
ايميل: s_parsa19@yahoo.com

شناسه ياهو:s_parsa19
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.