عربي: بنـــــشسته

4 آبان 1391   maryam.pourmohammadi   ترجمه شده ها / عربی   0 نظر   938 بازدید   |

30382.jpg
ساکن
بنشسته

ساکن قلبی ساکن عقلی
در قلبم بنشسته در ذهنم بنشسته...ساکن روح الروح
در روحه روحم در وجودم بنشسته

وهو حبی ناس وأهلی بشوفه وین أروح
و او عشق من است مردم و خانواده ام او را می بینند، به کجا بروم

ساکن برموش العین ولفی هالزین
در لا به لای مژه های چشمانم بنشسته محبوب خوب من

مالک کل الحنین وعمری إلی مجروح
صاحب هر آنچه مهربانی ست و عزیزم برای من آزرده است

فایق سحره فایق وصفه فایق الجمال
بیشتر است جادوی او والاتر است توصیفش والاتر از زیبایی ست

وأمشی بأمره آمن ولفی یامر بالدلال
و من برای او به خاطر او گام بر میدارم و ناز و خاطر محبوب را عزیز می شمرم

الغالی والله بیرخص له وقلبی بیخلص له
گرانبها ها پیش او هیچندو قلبم در برابرش بی دست و پا

وحالی فرحة ترقص له تنسیه الجروح
و احوالم در برابرش دگرگون می شود زخم ها و ناراحتی ها را با رقص فراموش می کنم

عاشق بدره عاشق صوته وشامه ع الخدود
عاشق چهره اش عاشق صدایش و عاشق خال روی گونه اش هستم

عاشق عطره وبسمات شفافه کالورود
عاشق عطر خوش بویش و عاشق لبخندش هستم که چون گل می شکفد

ولما لا صدری بیضمه وأفرح بشمه یجری بعروقی دمه
و مادامی که در دل نمی توانم نگهدارم و از عطرش شادمان می شوم و شادی در رگ هایم جاری می شود

یرجع لی الروح
روحم به جسمم بازمیگردد

شاعر: نامعلوم
گردآوری و ترجمه: امیره اشرف الدینی
 مسئول بخش هندی و عربی
 Email:Ranirajamandir@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.