ترجمه هندی: مضرات الکل برای بانوان

ترجمه هندی: مضرات الکل برای بانوان

6 آبان 1391 , بازدید ها: 978

महिलाओं के लिए ज्यादा नुकसानदेह है शराब मद्यपान करने वाले पुरुषों की तुलना में [..]

عربي: بنـــــشسته

عربي: بنـــــشسته

4 آبان 1391 , بازدید ها: 1 011

ساکن بنشسته ساکن قلبی ساکن عقلی در قلبم بنشسته در ذهنم بنشسته... [..]

عربي: سکوت کن

عربي: سکوت کن

22 مهر 1391 , بازدید ها: 2 319

اسکت سکوت کن اسکت یکفینی جرحک سکوت کن زخم هایت مرا بس است... [..]

ترجمه عربی:نقرس و درمان آن

ترجمه عربی:نقرس و درمان آن

15 مهر 1391 , بازدید ها: 975

كيف يتم العلاج من النقرس؟ فيحدث المرض نتيجة زيادة نسبة الأملاح حمض البوليك فى [..]

عربي: بخــــــــند

عربي: بخــــــــند

9 مهر 1391 , بازدید ها: 652

أضحک بخند اضحک اضحک اضحک اضحک بخند، بخند، بخند، بخند اضحک وشوفنا سنانک صف [..]

ترجمه-شعر-عربی:از او بیزارم

ترجمه-شعر-عربی:از او بیزارم

31 شهریور 1391 , بازدید ها: 1 213

أکرهها از او بیزارم اکرهها واشتهی وصلها ازش متنفرم و دلم تنگ شده برای رسیدن به [..]