پنهان پشت نقاب

3 شهریور 1395   hossein59   انگلیسی / مطالب و مقالات   1 نظر   1 256 بازدید   |

 


Just My Mask
 Troy Dayln Bunker 
Of course I'm fine, why do you ask?
Oh don't mind this, it's just my mask.
It hides the grief, it hides the strife,
I wear this mask, to escape the knife.
البته که خوبم چرا می پرسی
نه این تنها نقابی است که پنهان می سازد غم و اندوهم
می پوشاند ستیز و آشوبم 
پشت این نقاب می گریزم از سرزنشها و نیشخندها
Don't forget this, my pain is real,
I'm not lying, this is how I feel.
You sit there saying, it can't be true,
it is for me, just not for you.
به خاطر بسپار این غمی است حقیقی
به واقع احساس من است
به دور از این وادی متهم به دروغگویی
این درد من است تو نیستی به برم
You say my heart, must be a sight,
cold as ice, and black as night.
It's not my heart, only my soul,
but killing me, must be your goal.
به تو می گویم قلبم چون ژاله سرد مثل شب سیاه 
زندگی نیست روحی است ذبح شده 
انگار مقصد مقصود تو همین بوده
You're getting close, I hope you know,
you really don't, have far to go.
Soon enough, I'll reach my end,
you'll have my soul, to tear and rend.
بسیار سخت گرفته ای امید که دانی 
به واقع آنقدر فاصله نیست که دور شوی
به زودی به انتهای مسیر خواهم رسید 
برای گریستن و گسستن روحم باقی
But you don't know, you never ask,
you never look, beyond the mask.
The look on my face, is giving me away,
I wonder now, what you will say?
حیف نمی دانی و نمی خواهی دریابی 
هرگز آن سوی ظاهرم را ندیدی
نگاهت مرا سرگردان کرده
حیرانم چه خواهی گفت
1
1
0
1 نفر

1 نظر

  1. "پنهان" "پشت" "نقاب" ؛ سه واژه با بار نه چندان مثبت...
    و نا خوشایندتر وقتی که. نقابها تو را فرسنگها از خودت و آرزوهایت دور کند
    آنقدرها دور که تصور کنی فقط "توهم " اند و بس...
    این تلخی را نه اینکه خودت انتخاب کرده باشی نه...با چنگ و دندان از آرزوهایت محافظت میکردی و برایشان با همه میجنگیدی... اما نقابها انقدددر. زیاااد شدند که همه دیوانه ات خواندند...یک"دیوانه متوهم "!
    و این دردناکترین ماجرای دنیاست که. پرنده ای دلبندد مترسک شود...
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.