ترجمه-هندی: انرژی آب درمانی

ترجمه-هندی: انرژی آب درمانی

25 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 1 606

مصرف آب آشامیدنی عادی به روش صحیح بدن انسان را تصفیه مینماید این کار از طریق [..]

ترجمه-عربی: فواید گل ختمی

ترجمه-عربی: فواید گل ختمی

23 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 2 975

ختمي از نظر طب قديم سرد و تر است و بطور كلي روي تمام اعضاي بدن مخصوصا روده ها، [..]