صفحه اصلي > ترجمه شده ها / عربی > عربي: سکوت کن

عربي: سکوت کن


22 مهر 1391. نويسنده: maryam.pourmohammadi
سایت رسمی مجید اخشابی ، شعر عربی ، ترجمه متون عربی ، ترجمه شعر عربی ، نزار قبانی ، نزار القبانی ، سکوت کن ، اسکت
اسکت
سکوت کن


اسکت یکفینی جرحک
سکوت کن زخم هایت مرا بس است...
انا سامحت الجمیع
من همه را بخشیده ام

لا ادری ابکی ولا اضحک
مانده ام بگریم یا که بخندم

بارد دمعک فظیع
اشک هاست عجیب گونه سرند

تشکینی بین اصحابی
شکایتم را به دوستانم می بری

ومنک مرضی وعذابی
تمام عذاب ها و بیماری هایم به خاطر توست

اسکت واخجل من ذنبک
سکوت کن و شرم کن از گناه هایت

انا مو مثلک ابیع
من مثال تو فروشنده نیستم

والله ما اکرهک
به خداوندی خدا از تو متنفر نیستم

بس غاضب وزعلان
تنها عصبانی و ناراحتم

بدربک زرعت الوفا
در تمنای تو و برای تو وفا کاشتم

وکان الحصاد حرمان
و تنها بهره ای که از وفا بردم ممنوعیت بود

خذلان .. صدمه .. اسف
ناراحت ... صدمه دثده .... متاسف

نکران دمعی شنیع
اشک هایم از دلهره نمی ریزند

اسکت
سکوت کن

شاعر : نزار القبانی

گرد آوری و ترجمه : امیره اشرف الدینی

بازگشت