روشن تر از خاموشی، چراغی ندیدم،
‎و سخنی به از بی سخنی، نشنیدم.
‎ساکن سرای سکوت شدم،
و صدرۀ صابری در پوشیدم ‎مرغی گشتم؛
‎چشم او، از یگانگی
‎پر او، از همیشگی،
‎در هوای بی چگونگی، می پریدم.
‎کاسه ای بیاشامیدم که هرگز، تا ابد،
‎از تشنگی او سیراب نشدم.
‎"با یزید بسطامی"
2
2
0
2 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.