موسیقی شناخت


به کوشش: سلمان سیاک

 

انتشارات:موسسه فرهنگی اهل قلم

 


یکی از نخستین و مهمترین کتابها در حوزه موسیقی را بی شک میتوان موسیقی کبیر فارابی دانست.

فیلسوفی اشنا به علوم و زبان های مختلف که در موسیقی عملی و نظری نیز صاحب مهارت بوده است.

فارمر اورا موسیقیدانی برجسته و نوازنده چیره دستی در عود دانسته است.

موسیقی کبیر او در موسیقی نظری بیانگر احاطه کامل او بر این علم است.

کتاب ذکر شده در اصل در دو جلد نوشته شده که از جلد دوم ان متاسفانه هیچ اثری نیست اما در جلد اول ودرجزئ اول،مدخل صناعت موسیقی در دو مقاله ارائه شده که مقاله ی اول درتعریف لحن موسیقی،

توانایی ها و ساخت الحان 
و چگونگی پیدایش موسیقی است.مقاله دوم نیز به تعریف بُعدیافاصله موسیقی پرداخته واهنگهای طبیعی برای انسان شمرده و نغمات طبیعی در عود را معرفی می کند.

جزءدوم کتاب در صناعت موسیقی در سه فن اورده شده که فن اول به اسطقسات اختصاص دارد و به مبادی اولیه پیدایش صوت و نغمه وامور مربوط به انها پرداخته ودر مقاله دوم در ابعاد میان نغمات از نظر ارتفاع صوت اشاره میکند.

پس از ان فارابی از رباب یاکمانچه امروزی سخن گفته و درنهایت نیزبه سازهای خانواده چنگ می پردازد.

در مقاله سوم از فن سوم کتاب،از لحن سخن به میان امده و ان را از جهت موسیقی سازی یعنی نغمات بدون حروف و از نظر موسیقی اوازی یعنی همرا نغمات با حروف مورد بحث قرار میدهد.

در کتاب حاضر تلاش شده تا موسیقی کبیر به زبانی ساده با اصلاحات امروزی جهت در اسانتر باشد. 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.