تواضع
راز اول عشق در تواضع است. این صفت نشانه تظاهر نیست. بلکه نشان دهنده احساس و تفکری قوی است. میان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند ، تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبت آنها را تازه و با طراوت نگه میدارد.

احترام
راز دوم عشق در احترام متقابل است. احساسات متغیرند، اما احترام دو طرف ثابت می ماند. اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است، با احترام به نظرهایش گوش کن. احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد. به یکدیگر سخت نگیرید. عشقی که آزادانه هدیه نشود، اسارت است.

محبت
راز سوم عشق در این است که رابطه تان را مانند یک باغ با محبت تزیین کنید. بذر علاقه ها و عقیده های تازه بکار که زیبایی بروید. ضمناً فراموش نکن که باغ را باید هرس کرد، مبادا غنچه های گل پوشیده از علف های هرزه عادت ها شود. برای آنکه عشق همواره با طراوت بماند، باید به آن مثل هنر، خلاقانه نگاه کرد.

خوش مشربی
راز چهارم عشق در خوش مشربی است. شوخی با دیگران را فراموش نکن، در ضمن مراقب شوخی ها هم باش. شوخی ناپسند نکن. شوخی باید از روی حسن نیت باشد، نه نیشدار. باید هر روز کاری کنی که شریک زندگیت را خوشحال کن، کاری مثل دادن هدیه ای کوچک، انجام کاری برای او، لبخندی از روی محبت. نگذار که جویبار محبتتان از کمی باران، بخشکد. 

تسلط به اعصاب
راز پنجم عشق در این است که مانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی و صبر کنی تا خونسردی را دوباره به دست آوری. با این که احساس جلوه الهام است، اما شخص عصبانی نمی تواند چیز ها را با وضوح درک کند. قلبت را آرام کن تنها به این وسیله می توانی چیز ها را همان طور که هستند، دریابی.

تحسین
راز ششم عشق در این است که طرف مقابلت را تحسین کنی. هرگز با فرض این که خودش این چیزها را می داند، از تحسین کردن غافل مشو. مشکلی پیش نخواهد آمد اگر بارها با خلوص نیت بگویی: دوستت دارم. گرچه احساسات بشری به قدمت نسل بشر اس ، اما کلمات همواره تازه و جوان خواهند ماند. به عشق ، بیش از یکدیگر احترام بگذاری ، زیرا عشق هدیه ازلی خداوند است.

صدا
راز هفتم عشق در توجه کردن به لحن صداست. برای تقویت گیرایی صدا، باید آن را از قلب بیرون بیاوری سپس رهایش کنی تا بلند شود و به سمت پیشانی برود. تارهای صوتی را آرام و رها نگه دار. اگر احیایات قلبی ات را به وسیله ی صدا بیان کنی، آن صدا باعث ایجاد شادی در دیگری خواهد شد.

انتظار بیجا
راز هشتم عشق در این است که از یکدیگر انتظارات بیجا نداشته باشید، زیرا نقص همواره جزء لاینفک بشر است. ذهنت را برای ارزشهایی متمرکز کن که شما را به یکدیگر نزدیک تر می کند، نه برای مسائلی که بین شما را فاصله می اندازد.

حس تملک
راز نهم عشق در این است که حس تملک را از خود دور کنی. در حقیقت هیچ کس نمی تواند مال کسی شود. شریک زندگیت را با طناب نیاز نبند. گیاه هنگامی رشد می کند که آزادانه از هوا و نور آفتاب استفاده کند. 

عیب جویی
راز دهم عشق در این است که شریک زندگیت را در چارچوبی که خودت می پسندی حبس نکنی. عیب‌جویی باعث تباهی می شود. همه چیز را همان طور که هست بپذیر تا هر دو شاد باشید. قانون طلایی این است: نقاط قوت را تقویت کن و ضعف ها را نه تقویت کن و ضعف ها را نه تقویت کن نه تقبیح. هرگز سعی نکن با سوزاندن، جلوی خونریزی زخم را بگیری. 

سوءتفاهم
راز یازدهم عشق در این است که هنگام سوء تفاهم فقط به این فکر نکنی که طرف مقابل چطور ناراحتت کرده است. در عوض به راه حلی فکر کنی که در آینده از بروز سوءتفاهمی مثل آن جلوگیری کند.

یادگیری
راز دوازدهم عشق در این است که هیچ کدام خود را معلم دیگری ندانید. به عبارت دیگر از این که می توانید از یکدیگر یاد بگیرید، سپاسگزار باشید.

پیشنهاد
راز سیزدهم عشق در این است که وقتی پیشنهادی به نظرت می رسد، به نیاز خودت برای بیان آن فکر نکنی، بلکه به علاقه ی دیگری به شنیدن آن فکر کنی. اگر لازم بود حتی ماه ها صبر کن تا آمادگی شنیدن آنچه را می خواهی بگویی پیدا کند.

اهداف
راز چهاردهم عشق در این است که باورها، آرمان ها و اهدافتان را با یکدیگر در میان بگذارید. 

آرامش
راز پانزدهم عشق در آرامش است زیرا آرامش باعث تکامل عشق می شود، عشق، هوای نفس و احساسات شدید نیست. عشق انسان ها نسبت به یکدیگر بازتابی از عشق ازلی است و خداوند آرامش کامل است.

خدا
راز شانزدهم عشق در این است که در وجود یکدیگر عاشق خدا باشید تا همواره علی رغم همه اشتباهات، تشنه رسیدن به کمال باشید، چرا که بشر همواره علی رغم موانع فراوان، سعی می کند به سمت آرمان های جاودانه حرکت کند. محبتتان را بسط دهید تا تبدیل به عشق واقعی میان دو انسان شود. سپس آن عشقی را که دست پرورده پروردگار است بسط دهید تا بشریت و کل مخلوقات را در بر گیرد

ملاحظه و بخشش
راز هفدهم عشق در مراعات حال دیگری است. هر قدر ملاحظه حال دیگران را می کنی، کسی را که دوست داری بیشتر ملاحظه کن. جاذبه های خود را با دیگری قسمت کنی. جاذبه نیرویی لطیف و نافذ است که از دیگری دریافت می کنی. این نیرو تنها با بخشش رشد می کند.

تنوع
راز هجدهم عشق در ایجاد تنوع در زندگی است. نگذار که روزمرگی ها مثل سیم های کوک نشده ساز، نغمه زندگی عاشقانه تان را به نوایی غم انگیز تبدیل کند.

انعطاف پذیری
راز نوزدهم عشق در این است که با زمانه کنار بیایید. مایع عشقتان را طوری نگه دارید که بتوانید گودال هایی را که زندگی پیش پایتان می گذارد، پر کنید. به محبوبتان قدرت آرامش بدهید و از او قدرت و آرامش دریافت کنید.

استواری
راز بیستم عشق در استواری است. در فصول مختلف زندگی، عشقتان را مانند کوه بلندی استوار، مانند خاک حاصلخیزی پر ثمر و مانند آفتاب چنان در مرکزیت نگه دارید که همه ستارگان گسترده زمان و فضا به دور آن گردش کنند. 
منبع: asemooni.com
1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.