چند پند از سعدی و فردوسی


چند پندِ سعدی

- به نانهاده دست نرسد و نهاده هرکجا هست، برسد.

- گر سنگ همه لعل بدخشان بودی پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی.

- هرکه علم خواند و عمل نکرد، بدان مانَد که گاو راند و تخم نیفشاند.

-مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر ایشان را رسوا کنی و خود را بی‏اعتماد.

- بپرس هرچه ندانی که ذُلِّ پرسیدن دلیل راه تو باشد به عزّ دانایی.

- پای در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان.

- بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد.

- اگر بمرد عدو، جای شادمانی نیست که زندگانی ما نیز جاودانی نیست.

- هرکه خیانت ورزد، پشتش از حساب بلرزد، و آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.

- هنر، چشمه زاینده است و دولت پانیده.

- خشم بیش از حد گرفتن، وحشت آرد و لطف بی‏دقت، هیبت ببرد.

- هرکه در زندگی، نانش نخورند، چون بمیرد، نامش نبرند.

- دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند، نشاید که به یک دم بیازارند.

- اگر شب‏ها همه قدر بودی، شب قدر بی‏قدر بودی.

- صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است.


چند پند از فردوسی

- خرد برترین هدیه الهی است.

- دانایی، توانایی به بار می‌آورد و دانش دل كهنسالان را جوان می‌سازد.

- خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست.

- كسی كه خرد ندارد همواره از كرده‌های خویش پشیمان و در رنج است.

- خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است.

- دانش ارزش آن را دارد كه به خاطر آن رنج‌ها بكشی.

- اگر برای انجام كاری بزرگ زمان نداری، بهتر است بی‌درنگ آن را به دیگران بسپاری.

- این جهان سراسر افسانه است جز نیكی و بدی چیزی باقی نیست.

- كسی كه بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت.

- کسی که به آبادانی می‌کوشد جهان از او به نیکی یاد می‌کند.

0
0
0
0 نفر

2 نظر

 1. سلام خانم کشاورز عزیز بسیار بسیار عالی ممنونم ممنون وبی نهایت سپاسگزارم از زحمات و حضورتان وقرار دادن بهترین مطالب سلامت وپایدار باشید عزیزم در پناه حق
 2. زمان گرانبهاست،
  مطمئن شو با
  آدمهاى با ارزش ميگذرونيش

  یا به میدان نیا، یا تمام بیا
  جنگ کاهلانه، همیشه به نفع دشمن است
  هیچ موجودی نفرت انگیزتر از عاشق نیم بند نیست.
  "نادر ابراهیمی"


  آنقدر قوی باش تا هر روز
  با نگاه تازه ای با زندگی روبه رو شوی…
  زندگی یک مسابقه نیست،
  بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را…
  باید لمس کرد،
  چشید،
  و لذت برد…

  برای آزادی لازم نیست
  آسمان و زمین بخرید
  تنها خودتان را نفروشید...!

  از دست دادن زندگی چیزی نیست و هروقت که لازم باشد من این شهامت را خواهم داشت!
  اما از دست رفتن معنای زندگی و نابود شدن بهانه‌ی هستی این است آنچه تحمل کردنی نیست.
  نمی‌شود بی‌دلیل زندگی کرد ...

  نگذار که هیچکس
  تاکید میکنم هیچکس تو را و جهان تو را به بازی بگیرد.

  #دکتر_محتشمی
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.