فيل‌هاى سفيد زندگى

فيل‌هاى سفيد زندگى و عادات موفق ها


در حكايتى از گذشته، معروف است كه پادشاه يك كشور به پادشاه كشورى ديگر يک «فيل سفيد» هديه مى‌دهد. 
كسى كه هديه را مى‌پذيرفت، هزينه‌هاى زيادى را صرف نگهدارى و خوراك اين فيل سفيد مى‌كرد. 
نسل‌هاى مختلف هم بدون آنكه بدانند اين فيل سفيد به چه درد مى‌خورد، هزينه‌هاى زيادى را براى آن متحمل مى‌شدند و دلشان هم نمى‌آمد كه آن را كنار بگذارند يا رها كنند، 
زيرا مى‌گفتند: «حيف است! تاكنون هزينه زيادى براى آن شده است و نمى‌توان آن را رها كرد!»
«فيل سفيد» در مديريت، استعاره از موضوعى ا‌ست كه هزينه زيادى براى آن شده و هيچ خاصيت مفيدى هم ندارد! و از آن جهت كنار گذاشته نمى‌شود كه صرفا براى آن هزينه شده است!
در نظر بگيريد كسى وارد دانشگاه مى‌شود و متوجه مى‌شود استعدادى در آن رشته ندارد، اما آن را رها نمى‌كند به خاطر هزينه‌هايى كه براى قبولى آن داده است و زمانى كه صرف كرده؛ و مى‌داند در آينده نيز آن رشته منبع درآمد او نخواهد شد! به آن رشته دانشگاهى و آن مدرك هم مى‌توان فيل سفيد آن فرد گفت.
در زندگى، فيل‌هاى سفيد زيادى داريم كه بدون آنكه خاصيتى داشته باشند، براى آنها هزينه مى‌كنيم!
جرأت کنید و فيل‌هاى سفيد زندگى‌تان را رها كنيد.

ده عادت همیشگی کارآفرینان موفق
1- روزانه برنامه ریزی می‌کنند.
2- ساعات اولیه صبح را برای مدیریت پروژه‌هایشان زمان‌بندی می‌کنند.
3- حتما ورزش می‌کنند.
4- برای شروع روز بعد برنامه متفاوتی دارند.
5- هر فعالیتی را در زمان تعیین شده انجام می‌دهند.
6- پیشرفت‌شان را ثبت می‌کنند.
7- با گذراندن زمان در کنار خانواده و دوستان‌شان انرژی دوباره می‌گیرند.
8- تیم‌شان را تشویق به ارائه راه‌حل می‌کنند نه ایجاد مشکل.
9- هر روزشان را به انجام یک فعالیت کاری به خصوص اختصاص می‌دهند.
10- مدام در حال یادگیری هستند.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.