شما گیرنده و فرستنده امواج ارتعاشی هستید


شما گیرنده و فرستنده امواج ارتعاشی هستید

مهم تر از بخش مادی وجود شما، وجود ارتعاشی شماست. وقتی کسی به شما می نگرد شما را با چشمانش می بیند و صدای شما را با گوشش می شنود؛ اما درحقیقت شما خود را به او و به کل عالم با روشی مؤثرتر از دیدن و شنیدن معرفی می کنید:
شما علایم وجودی خود را در هر لحظه از حیاتتان به همه سو پراکنده می کنید.

از وقتی که در جسم مادی تجلی پیدا می کنید و هشیار می شوید، علایمی بخصوص که به سادگی قابل تشخیص و دریافت و پاسخ است از خود منتشر می کنید. موقعیت زمان حال و آینده شما بنابر علایمی که می فرستید تعیین می شود و کل کائنات تحت تأثیر علایم ارسالی شماست. این که کجا هستید و چگونه فکر می کنید باعث ایجاد انرژی نیرومندی می شود. این انرژی همان انرژی است که عالم را آفریده. شما درون خود سامانه راهنمایی دارید که به شما کمک می کند تا هماهنگی فکر خود را با انرژی کائنات دریابید.

عقاید نیرومند شما زمانی افکاری کوچک بودند
هر زمان که فکری در سر شما پیدا می شود باعث ارتعاشی در وجود شما می گردد و هنگامی که فکر خود را معطوف به چیز دیگری می کنید آن فکر اولیه دیگر فعال نیست. تنها راه غیرفعال کردن یک فکر توجه به فکری دیگر است.
هنگامی که توجه خود را بر فکری معطوف می کنید، ارتعاشات چندان قوی نیستند، اما اگر به فکر کردن و صحبت کردن درباره آن ادامه دهید، ارتعاشات قویتر می شوند. بنابراین با توجه بیشتر بر هر موضوع، مبدل به فکری غالب می شود. اگر باز هم بیشتر بر آن تأکید کنید بخش عمده ای از ارتعاشات شما را به خود اختصاص می دهد اکنون می توانید این فکر را یک اعتقاد بدانید. هنگامی که احساس کردید این فکر عواطف مثبت در شما بر می انگیزد می توانید مطمئن باشید که فکر شما در هماهنگی با مبدأ عالم است. هماهنگی با مبدأ باعث برانگیخته شدن احساس خوب در شماست.

توجه شما به هر چیز آن را به سوی شما می کشاند
هر فکری که توجه خود را بر آن متمرکز می کنید بزرگ می شود و با ارتعاشات وجود شما یکی می گردد. توجه شما بر هر فکر، آن را به تجربیات زندگی شما می کشاند. از آن جا که عالم در حال جذب است همه چیز به سوی شما جذب می گردد. بنابراین هرگاه چیزی را دیدید که دوست دارید آن را تجربه کنید و بر آن تمرکز می کنید با صدای بلند به آن آری بگویید، یقیناً آن را وارد زندگی خود خواهید کرد.
برعکس وقتی چیزی را دوست ندارید و نمی خواهید وارد زندگی شما شود به آن نه بگویید. با گفتن آری آن را وارد زندگی خود می کنید و با گفتن نه آن را از زندگی خود خارج خواهید کرد. یادتان باشد توجه عمیق و عملی به هر موضوع، باعث می شود قانون جاذبه، موقعیتها، شرایط، تجربیات یا کسانی را سر راه شما قرار دهد که با ارتعاشات شما و با خواسته شما هماهنگ باشند. بنابراین با ظهور چیزهایی که با فکر شما هماهنگ است به فکر خود بیشتر می چسبید. فکر شما رشد بیشتری پیدا می کند و فکری که زمانی کوچک و بی اهمیت بود به اعتقادی نیرومند مبدل می شود و این اعتقاد نیرومند، خود را به صورت واقعیت در زندگی شما آشکار می کند.

ارزش پنهان واکنشهای عاطفی
احساس بینایی با احساس شنوایی و احساس بویایی با حس بساوایی متفاوت است، اما اگرچه آنها با هم تفاوت دارند همه به نوعی تغییر ارتعاش هستند. به عبارت دیگر وقتی به یک بخاری داغ نزدیک می شوید، حس بینایی شما داغی بخاری را احساس نمی کند؛ حس چشایی یا شنوایی شما هم الزاماً کمکی به شما نمی کنند؛ اما وقتی به بخاری نزدیک می شوید، حسگرهای پوست شما به شما خبر می دهند که بخاری داغ است. در وجود شما گیرنده های کامل حسی وجود دارند که ارتعاشات گرما را به شما انتقال می دهند، به همین طریق از پنج حس مادی خود برای تعبیر و تفسیر زندگی استفاده می کنند. اما حسگرهای دیگری نیز در وجود شما هست عواطف شما که به شما کمک می کنند تا تجربیات خود را بهتر درک کنید.

عواطف شما نشانگر هدف شما برای جذب است
عواطف شما نشانگر ماهیت ارتعاشات درون شماست. وقتی از احساسات درون و عواطف خود مطلع می شوید از ارتعاشاتی که ارسال می کنید باخبر شده اید. هنگامی که دانش خود درباره قانون جاذبه را با ارتعاشاتی که در این لحظه از خود منتشر می کنید در هم بیامیزید قدرت مهار و تسلط بر جذب آنچه را می خواهید به دست آورده اید. با این دانش می توانید تجارب و حوادث زندگی خود را به هر سو که می خواهید هدایت کنید.

عواطف نشانگر هماهنگی شما با منبع انرژی است
عواطف شما نشانه هماهنگی شما با منشأ عالم است. افکار شما می تواند شما را با منشأ هماهنگ یا از آن دور کند. بنابراین با صرف زمان و تمرین خواهید فهمید میزان هماهنگی شما در هر لحظه با وجود واقعی تان چگونه است. هنگامی که در حالت پذیرش کامل انرژی از خالق هستید به موفقیت رسیده اید. 

از عواطف خود برای رسیدن به سعادت استفاده کنید
وقتی فکری در ذهن شما پیدا می شود که با وجود حقیقی شما هماهنگی دارد، در جسم مادی خود احساس هماهنگی می کنید. نشاط، عشق و احساس آزادی مثالهایی هستند از آن هماهنگی. ترس، سرخوردگی، افسردگی احساسهایی هستند که افکار ناهماهنگ به وجود می آورند. درست همان طور که مجسمه ساز گِل را به شکلی که می خواهد درمی آورد، شما نیز می توانید انرژی را به شکلی درآورید که می خواهید.

شما انرژی را از طریق قدرت تمرکز و فکر کردن مداوم، به یادآوری و تصور کردن وقایع مطلوب شکل می دهید. هنگامی که صحبت می کنید، می نویسید، گوش می‌دهید، وقتی خاموش هستید، وقتی به یاد می آورید و وقتی تصور می کنید به انرژی تمرکز کرده اید و 
افکار خود را فرافکنی می نمایید. درست همانند مجسمه سازی که با گذشت زمان و ممارست گِل را به ظریف ترین شکل دلخواه درمی آورد. می توانید انرژی را از طریق تمرکز ذهنی خود به شکلی که می خواهید درآورید. مجسمه ساز از طریق دستهایش آنچه را می بیند و می خواهد شکل می بخشد. شما از طریق عواطف خود راه به سوی سعادت پیدا می کنید.


منبع: کتاب "بخواهید تا به شما داده شود"
نویسنده: استرو جری هیکس

1
1
0
1 نفر

1 نظر

  1. بسیار مطلب عالی ودرجه یکی بود.واقعا ازتون تشکر میکنم.بسیار مفید و آموزنده بود. smiley17
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.