شما موجودی هستید در حال تکامل، در این دنیای رو به تکامل و در کائناتی رو به تکامل

تکامل


بسیار مهم است که مطالب زیر را بدانید:
- شما ادامه مبدأ انرژی هستید که شکل مادی به خود گرفته اید.
- دنیای مادی که در آن زندگی می کنید محیطی کامل برای خلاقیت شما فراهم کرده است.
- تنوعی که در این جهان به چشم می خورد به شما کمک می کند که به آن چه می خواهید برسید.
- هنگامی که آرزویی به دلتان راه پیدا می کند، نیروهای خلاق زندگی بلافاصله به طرف آرزوی شما حرکت می کنند و کائنات کاملتر می شود.
- آگاهی شما از فرایند خلق برای ادامه پیدا کردن آن لازم نیست.
- همه ی آرزوها از بزرگ و کوچک از طرف خالق کل شنیده و برآورده می شود.
- با اجابت هر آرزو کائنات بزرگتر و کامل تر می شود.
- با بزرگتر شدن کائنات تنوع بیشتر می شود.
- با بیشتر شدن تنوعها، آرزوهای شما بیشتر می شود.
- با بیشتر شدن آرزوهای شما، پاسخ به آنها بیشتر می شود و کائنات بزرگتر می شود، در حقیقت کاملتر می شود.
- همه این اتفاقات چه آگاه باشید و چه آگاه نباشید واقع می شود.
- همه اینها خیر و خوبی است.

آگاهانه در تکامل خود شرکت کنید
ما این بینش را فقط به یک دلیل به شما ارائه می کنیم: تا آگاهانه در تکامل خود شرکت داشته باشید. تکامل شما یک موهبت است. تکامل زمان، تکامل یک موهبت است. تکامل کائنات موهبت است. مشارکت آگاهانه و عامدانه در این تکامل برای شما خشنود کننده است.
در این جهان پر عظمت شما نیز در آفرینش شریک هستید.
آیا توانایی دارید تصور کنید یا فکر کنید که این جهان قدرت و منابع بی پایان دارد و هر آن چه می خواهید به شما می دهد. این جهان مانند انباری است که همه چیز در آن از کوچکترین تا بزرگترین خواستنیها در دسترس همه قرار گرفته است. تمرکز به خواسته ها قانون جاذبه را فعال می کند. اگر توانایی تشخیص آن چه را می خواهید نداشته باشید، توانایی تشخیص آن چه نمی خواهید را هم ندارید. هنگامی که نمی دانید چه چیزهایی را نمی خواهید، پس چیزهایی را هم که می خواهید نمی دانید. تمام اجزاء بدن شما حتی یاخته هایتان تجارب خود را از سر می گذرانند و خواستهای خود را دارند و این خواسته ها را خالق عالم می داند و بدون استثناء به آنها پاسخ می دهد.

ناخواستنیها باید باشند تا خواستنیها پذیرفته شوند
گاهی اوقات آدمیان آرزو می کنند جهان این چنین نبود. آنها آرزوی جهانی را دارند که در آن چیزهای ناخواسته وجود نداشت. جهانی مطابق آرزوهای آنها و پاسخ ما این است شما به این دنیا نیامده اید تا همه تجربیاتی را که وجود دارند از سر بگذرانید. این جهان در حال گسترش است و همه چیز در آن می باید پذیرفته شود .به عبارت دیگر، برای آن که آنچه را می خواهید درک و تجربه کنید می باید آنچه را نمی خواهید هم درک کنید. زیرا برای انتخاب و تمرکز هر دو باید باشند و فهمیده شوند.

شما به دنیا نیامده اید تا دنیای ناقص را درست کنید
منشأ غیرمادی عالم، منشأ وجود شماست و تجربیات مادی شما باعث ظهور افکار شماست . باید بدانید که این جهان مادی معیوب نیست و احتیاج به تعمیر ندارد و شما هم برای تعمیر آن نیامده اید. به این دنیا باید به عنوان جایی برای خلق و آفرینش نگاه کنید که شما و هر کس دیگر میتوانید خلاقیت و قدرت آفرینش خوبیها را به نمایش بگذارید . می باید ارزشها در تضاد و موازنه را در تنوع بدانید. هرموجود مادی بر روی این سیاره در آفرینش با شما شریک است، اگر تنوع و تکثر عقاید و آرزوها را بپذیرید و آن را ستایش کنید همه ی آدمیان زندگی پربارتر، خشنودکننده تر و کامل تری را خواهند گذراند.

با آرد و مربایی که دوست ندارید کلوچه نپزید
تصور کنید که رئیس آشپزخانه ی بزرگ و کاملی هستید که هر ماده ی خوراکی که فکر می کنید در آن موجود است و می دانید چه چیزی را دوست دارید بپزید و می دانید چگونه مواد قابل دسترس را برای پختن چیزی که دوست دارید را در هم بیامیزید. موادی در این آشپزخانه هست که برای کار شما مناسب نیست. لزومی ندارد از آنها استفاده کنید. از طرفی از بودن آنها در آشپزخانه ناراحت نیستید. فقط از مواد مناسب برای ساختن کلوچه دلخواهتان استفاده می کنید و مابقی مواد را کنار می گذارید. تنوع آنچه در عالم است نباید شما را بترساند بلکه برعکس باید باعث الهام در شما شود زیرا می دانید که هر یک از شما خالق تجربه ای جداگانه هستید.

به مقصد فکر نکنید از سفر لذت ببرید
هنگامی که فهمیدید جهان براساس سعادت خلق شده وقتی به آرزویی رسیدید آرام بگیرید و از آن لذت ببرید، زیرا می دانید خواسته ها پایان ندارند، بنابراین حرص نزنید و دایم به فکر بیشتر نباشید. شما موجودی ابدی هستید و با مردن به پایان نمی رسید، به جاودانه بودن خود فکر کنید. آن گاه است که از سفرتان لذت خواهید برد. اگر هدف نهایی شما این است که دایم به هر چه می خواهید برسید، بگوییم که قادر به رسیدن به آرزوهای بی پایان خود نیستید. زیرا خواسته های شما پایان ندارد. طبیعت شما در حال تکامل است و درآن تکامل قدرت شادی نهفته است از این شادی برخوردار شوید.

از آن جا که هر آرزویی برآورده می شود حسد و رقابت معنا ندارد
نعمتی که برای شما مقدر شده مخصوص شماست و شما نیز نمی توانید خودخواهانه برکت دیگران را از آن خود کنید، به همه آرزوها پاسخ داده می شود و هیچ کس بدون پاسخ نمی ماند. هنگامی که با جریان انرژی در هماهنگی هستید همیشه برنده اید و لزومی ندارد دیگری ببازد تا شما برنده شوید. گاهی اوقات آدمیان کمبود و نقایصی در زندگی خود می بینند و نمی توانند این حقیقت را درک کنند. اما آنچه آنها می بینند در حقیقت ناشی از عدم پذیرش برکت و موهبتی است که به آنها اختصاص یافته است. 

گام اول: اتفاق افتاده (درخواست شده). 
گام دوم: اتفاق افتاده (پاسخ داده شده).
اما گام سوم: یعنی پذیرش انجام نشده است. کمبود و نقصانی وجود ندارد. رقابت برای دستیابی به موهبتها معنا ندارد. تنها مشکل در پذیرش یا عدم پذیرش آن چیزی است که درخواست کرده اید.

منبع: کتاب "بخواهید تا به شما داده شود"
نویسنده: استرو جری هیکس

1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.