قبل از شروع بايد بگم همين كه الان اينجايي و داري اين متن رو ميخوني به جاي اينكه مشغول كار ديگه اي باشي
يعني جهان هستي تورو به اينجا فرستاده و نوبتت شده. و هركسي الان وقتش نميشه.

نکات مهم در مسیر آگاهی...

و حالا راجع به اون چهارنكته بگم:

١) ايمان به خودت: آيا به خودت ايمان داري؟ اينقدر در خودت ميبيني كه زندگيتو عوض كني؟ خودت رو باور داري؟ بايد اول از همه به خودت ايمان بياري و قدرت درون خودت رو متوجه بشي كه تو چقدر قدرتمندي.
با مديتيشن، عبادت، خودتو پيدا كن. بروبه درون خودت و همه چيز ر اتغيير بده. همه چيز درون توعه. دنبال هيچ چيز بيرون نباش.

٢) ايمان به مسيرت: آيا به مسيرت ايمان داري؟ ايمان داري اگه كارهايي كه بايد رو انجام بدي به اون مسير آگاهي كه ميخواي ميرسي؟ اگر كوچك ترين شَكي داشته باشي نميرسي. بايد به راهت ايمان داشته باشي و اين ايمان رو فقط خودت ميتوني به خودت بدي.

٣) ايمان به جهان هستي: آيا بهش ايمان داري؟ ايمان داري كه تنها نيستي؟ آيا ايمان داري كه اگر با جهان هستي يكي بشي ميرسي؟
اگر ايمان داري پس بايد تسليم باشي. هر چي كه جهان هستي بهت داده ناشكري نكني. اگر ايمان داري تسليم باش و شكرگذار.

٤) عمل: زندگي الان شما با گذشته چقدر فرق كرده؟ اگر، به خودت به مسيرت، به جهان هستي ايمان داشته باشي اما عمل نكني، اگرحواست نباشه چي ميبيني، چي گوش ميدي، چيكارداري ميكني و عمل نكني، نميرسي.

دوست من هرچيزي كه الان ميخوني اگرعملي در كار نباشه هيچ فايده اي نداره. از همين لحظه شروع كن به يك تغيير كوچيك در زندگيت. سعي كن با ديروزت فرق داشته باشي.
چطوري بيدارشيم؟ با عمل كردن. وقتي عمل كردي ميبيني جهان هستي مسير رو جلوي پات گذاشت و دوستايي پيدا كردي كه باهات هم فركانس هستن.
و ميبيني همه چيزچقدر زيباست و شاهد خواهي بود كه جهان هستي بهت سلامتي، عشق، آرامش ميده.
.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.