انرژي دروني از راه هاي مختلفي
همانند عبادت، راز و نياز با خداوند، مراقبه، گفتن مانتراها و ذكرها و تكرار نام هاي مقدس خداوند، كمك معنوي به ديگران، از بين بردن ايگوها، كار درونی،به طبیعت رفتن و ... به دست مي آيد.
هدر رفتن انرژی درونی
اين انرژي مي تواند براي كار دروني و صيقل درون و پاك كردن ناخوداگاه انسان از انواع پليدي ها و حالت هاي نفساني بكار گرفته شود.

اما اين انرژي به راحتي و از روي غفلت و عدم آگاهي از دست مي رود. نشت انرژي به صورت هاي مختلفي در انسان اتفاق مي افتد.

مثلا حادثه اي براي انسان اتفاق مي افتد. نگراني و اضطراب و استرس همانند خوره انرژي را در درون انسان مي مكند و مصرف مي كنند.

نگراني يكي از نفس هاي رايج بشري در جوامع امروزي است. گاه در برخي جوامع آنقدر عادي شده كه مردم فكر مي كنند نگراني جزئي از زندگي روزمره است و با آن كنار آمده اند، در حاليكه اين چنين نيست و نبايد اين گونه باشد.

خشم يكي از بزرگترين انرژي ها را در درون استفاده مي كند، شهوت و تخيلات شهوت آميز، يكي از راه هاي ديگري است كه انرژي زيادي به وسيله آن از دست مي رود. تخيلات و افكار شهوت آميز، باعث تغذيه ايگو شهوت در درون مي شود، حرفهاي بيهوده و جر و بحث، يكي ديگر از كارهاي رايج جوامع است و انرژي بسياري در آن به هدر مي رود.

تا جاييكه ممكن است بايد از بحث كردن پرهيز كرد چرا كه هيچكس تا به حال با بحث كردن چيزي را قبول نكرده است، پس بهتر است انرژي مان را بيهوده صرف انجام كاري كه بي فايده است نكنيم.

اگر به كارهاي روزمره خود در طي روز نگاه كنيم به راحتي مي توانيد بفهميم انرژي دروني ما در چه كاري مصرف مي گردد.

ببينيم آیا اين انرژي مصرف شده باعث خودسازي مي شود؟ يا اينكه ما فقط آن را هدر مي دهيد. مي توانيد از هدر رفتن انرژي دروني جلوگيري كنيد و انرژي را در درون ذخيره كنيد.

از انرژي ذخيره شده مي توانيم در جهت از بين بردن نفس ها و در مسير خودسازی استفاده نمائيم..

@cosmiclove999
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.